Kennis & expertise

Onderzoek
Onderzoek
publicaties
publicaties
Fier academy
Fier academy

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. We bieden hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld dat plaatsvindt in relaties. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). 

Onze expertisegebieden:

Als expertisecentrum wil Fier een leidende rol innemen op haar werkterrein. Om tot echte verandering te komen in complexe situaties van geweld in afhankelijkheidsrelaties is het essentieel om kennis te ontwikkelen, te verbinden en te delen. Wij doen dit door een brug te slaan tussen praktijk en onderzoek, door o.a. case studies met onze eigen onderzoeksgroep en door actief samen te werken met universiteiten, hogescholen en kenniscentra.

We initiëren projecten waarin we ervaringen en kennis uit de praktijk toetsen aan wetenschappelijke inzichten. Hiermee ontwikkelen we nieuwe evidence based kennis en interventies die daadwerklijk impact hebben in situaties. Ook nemen experts van Fier deel aan externe projecten en in klankbordcommissies. Of nemen we onze kennis mee naar praktijksituaties in andere organisaties. 

We delen kennis door te publiceren in o.a. kranten, vaktijdschriften en in ons eigen magazine, door mee te werken aan documentaires en uitzendingen en vanuit onze Fier Academy door te spreken op congressen en het geven van trainingen, voorlichtingen en workshops. Ook nemen we deel aan diverse commissies, stuurgroepen en (bestuurlijk)overleggen.

logo-fier

Fier Academy geeft voorlichting op scholen, trainingen en opleidingen aan professionals op scholen, in de zorg, bij politie en justitie, verzorgt workshops en lezingen en adviseert andere organisaties op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling, mensenhandel, eergerelateerd geweld en trauma's.

Meer informatie