Conflictscheidingen

In Nederland eindigt één op de drie huwelijken in een scheiding. Best veel, zeker als je weet dat deze scheidingen steeds vaker uitmonden in een bitter gevecht om de kinderen. Ouders slepen elkaar voor de rechter, beschuldigen elkaar over en weer en procederen vaak jarenlang over de omgang met hun kroost. Het komt ook voor dat de ene ouder de andere ouder verdenkt/beschuldigt van kindermishandeling. Grote gedupeerden in deze tragische histories zijn de kinderen zelf. Veel kinderen die te maken hebben met een vechtscheiding of een hoog-risicoscheiding kampen met ontwikkelings- en leerproblemen. Ze zijn angstig, agressief, vertonen sociaal inadequaat gedrag en zijn getraumatiseerd.