Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om de geschonden eer van de familie te herstellen. De vraagstukken en problemen zijn dan zeer indringend, voor alle betrokken familieleden. Het geweld kan bestaan uit bijvoorbeeld bedreiging, mishandeling, achterlating in het land van herkomst, ontvoering en zelfs eerwraak (moord). Eergerelateerd geweld speelt vooral in gesloten gemeenschappen.

Landelijk trainingsaanbod eergerelateerd geweld
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Fier en Kompaan en de Bocht gevraagd om docenten en betrokken zorgprofessionals vaardiger te maken in het waarnemen en handelen bij signalen van huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. Hiervoor is een landelijk gratis trainingsaanbod ontwikkeld voor iedereen binnen het onderwijs die werkt met jongeren uit niet-westerse culturen. Meer informatie.

Huwelijksdwang
Huwelijksdwang is ook een vorm van eergerelateerd geweld. Huwelijksdwang is in strijd met de mensenrechten en komt in Nederland voor in gesloten gemeenschappen. Van huwelijksdwang is sprake als jongeren of volwassenen worden gedwongen om tegen hun zin te trouwen. Zij worden gedwongen door hun ouders of familie. Professionals die op de hoogte zijn van deze problematiek, kunnen tijdig signaleren en deze jonge meiden en vrouwen hulp bieden of doorverwijzen naar de juiste instanties.

Online trainingsmodule huwelijkdwang
Fier en The Next Page hebben in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid een e-module over huwelijksdwang ontwikkeld. Deze gratis e-module geeft professionals veel informatie over de context waarin huwelijksdwang kan plaatsvinden en geeft hen praktische handvatten. Meer informatie.