Huiselijk geweld

Een miljoen mensen in Nederland worden jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Denk aan: partnergeweld, kindermishandeling, kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, kinderen die hun ouders mishandelen, mantelzorgers wiens zorg ontspoort en jongeren die te maken hebben met beperkte vrijheden om de familie-eer te waarborgen. Huiselijk geweld is ingewikkeld omdat de betrokkenen een affectieve en emotionele relatie met elkaar hebben; gemiddeld wordt er pas na vierendertig mishandelingen aangifte gedaan.

Meer lezen over huiselijk geweld

'Hardnekkige erfenis' - artikel Fier magazine over huiselijk geweld (PDF)
'Dag van een DHHG-er' (Directe Hulp bij Huiselijk Geweld) - artikel Fier magazine (PDF)
'Behandeling van plegers moet de geweldsspiraal doorbreken' - artikel Fier magazine over plegers van geweld (PDF)
'Verstoppertje spelen hoeft niet meer' - artikel Fier magazine over het behandelcentrum van Fier (PDF)
Uitgebreide informatie over de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (website Rijksoverheid)

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Meer informatie.