Kindermishandeling

Kindermishandeling is een ernstig gezins- en maatschappelijk vraagstuk met grote gevolgen. Een van de mogelijke gevolgen van kindermishandeling op korte termijn is lichamelijk letsel. Kindermishandeling remt bovendien de ontwikkeling van het kind op alle niveaus. In extreme gevallen, bij zware lichamelijke mishandeling of verwaarlozing, kan het kind zelfs aan de gevolgen overlijden. Vroegtijdig ingrijpen is daarom van groot belang, voor het kind dat mishandeld wordt en voor het kind dat getuige is van geweld tussen ouders/familieleden. Maar ook voor de ouders/verzorgers.

Meer lezen

'Aandacht voor jonge kinderen in geweldssituaties' - artikel Fier magazine (PDF)

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Meer informatie.