chat

Universiteiten en hogescholen

Samenwerking met universiteiten en hogescholen

Vanwege de functie van landelijk werkend expertisecentrum legt Fier contact en werken we samen met hogescholen en universiteiten. Samenwerkingspartners zijn:

• Hogeschool Leiden, lectoraat Residentiële Jeugdzorg
• AVANS Hogeschool, lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties
• Radbout Universiteit - Praktikon, hoogleraar Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag
• NHL Hogeschool (Leeuwarden), lectoraat Zorg voor Jeugd
• Hogeschool Windesheim (Zwolle), lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn
• Tilburg University, Tilburg Law School, Human Trafficking and Globalization 

Fier werkt ook samen met verschillende kennisinstituten:

• Nederlands Jeugd Instituut (NJI), in onderzoek naar de effectiviteit van zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys
• Verweij-Jonker Instituut, in onderzoek naar de effectiviteit van hulp bij geweld in afhankelijkheids-relaties