chat

Fier Leeuwarden

De hoofdvestiging van Fier is te vinden in Leeuwarden.

24-Uurs opvang- en behandelvoorzieningen
Zahir - voor slachtoffers eergerelateerd geweld (opvang, begeleiding en behandeling)
Asja - voor slachtoffers loverboys (opvang, begeleiding en behandeling)
Metta - voor meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar waarbij sprake is van complex trauma (opvang, begeleiding en behandeling
Reza - (anderstalige) meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die te maken hebben gehad met buitenlandse mensenhandel of meiden uit eerculturen
Gaja - beschermd wonen middels intensieve ondersteuning aan meiden vanaf 16 jaar.
Evi - voor (aanstaande) tienermoeders met complexe problematiek (intensieve residentiële begeleiding en behandeling)
Rena - voor buitenlandse slachtoffers mensenhandel (opvang, begeleiding en behandeling)
Blijf - voor slachtoffers huiselijk geweld (opvang, begeleiding en behandeling voor vrouwen en kinderen)
Casa - voor moeders en kinderen waarbij sprake is van complexe problematiek en trauma's bij alle leden van het gezin (opvang, begeleiding en behandeling)

Ambulante hulp
Diagnostiek en behandeling en begeleiding bij klachten die voortkomen uit geweld in afhankelijkheidsrelaties. Voor kinderen jongeren van 13-23 jaar, volwassenen en gezinnen die intensieve begeleiding nodig hebben. Daarnaast bieden we ambulant hulp vanuit het team Prostitutie & Mensenhandel. 

MDA++
De Multi Disciplinaire Aanpak ++ (MDA++) is een samenwerkingsverband voor intensieve gezinshulp en integrale aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. In het MDA++ werkt een aantal organisaties samen om de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken en het aantal slachtoffers te verminderen. Het netwerk MDA++ bestaat sinds 2018, maar de werkwijze is in Friesland al vanaf 2011 bekend onder de naam MDC-K. Door  de toevoeging van huiselijk geweld (naar volwassenen) is de naam veranderd in MDA++.

Hulp bij huiselijk geweld
Fier werkt hierin nauw samen met verslavingszorg, polikliniek Forensische Psychiatrie, Veiligheidshuis, Politie Fryslân, Justitie en gemeenten.

CSG Friesland
Centrum Seksueel Geweld Friesland, opgericht door Fier en Medisch Centrum Leeuwarden.
 

Contact

Hoofdlocatie Leeuwarden
Holstmeerweg 1
8936 AS Leeuwarden
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden
Algemene vragen: 058 - 215 70 84
Advies en aanmeldingen (voor alle locaties): 088 - 20 80 000 of 

Locaties en aanbod button

Veilige Veste Leeuwarden

De Veilige Veste is een opvangconcept voor meiden en vrouwen die op de vlucht zijn voor geweld. Fier wil deze jonge vrouwen niet langer meer verstoppen, maar hen een plek bieden waar ze niet bang hoeven te zijn en zich veilig voelen. De boodschap aan deze meiden en jonge vrouwen is dat zij in hun recht staan: in Nederland wordt geweld in afhankelijkheidsrelaties niet getolereerd. Diegene die hen bedreigt, mishandelt of stalkt heeft een probleem: die moet zich verantwoorden bij de politie, het OM en zo nodig bij de rechter. Politie en Openbaar Ministerie zijn nauw betrokken bij de Veilige Veste. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de bescherming en veiligheid van de meiden.

De Veilige Veste is gevestigd in het voormalige politiebureau in Leeuwarden; het gebouw is van top tot teen verbouwd en energiezuinig gemaakt. In het voorjaar van 2012 is het pand in gebruik genomen. Het gebouw is ontworpen door KAW en gebouwd volgens het Passiefhuisconcept door WoonFriesland. De Veilige Veste is in 2012 bekroond met de Award voor Duurzaam Ontwerp en in 2014 met de Hedy d'Ancona-prijs.

Lees meer: Veilige Veste: een gebouw als statement (PDF)