chat

Maatschappelijke participatie en Onderwijs

Fier wil dat alle cliënten participeren. Zelfs als onze behandeling 100% succesvol zou zijn, bestaat er een groot risico dat mensen uiteindelijk (weer) in de problemen komen als ze geen opleiding of werk hebben. Immers, dan hebben ze geen toegang tot de arbeidsmarkt, tot de samenleving. Het risico op levenslange afhankelijkheid van een uitkering is dan aanzienlijk. Dat geldt ook voor een verhoogd risico op klachten en problemen op andere levensterreinen, waaronder de (geestelijke) gezondheidszorg.
Daarom zetten we bij Fier stevig in op maatschappelijke participatie, het behalen van diploma’s en het vinden en behouden van werk. De reden dat we dit doen is de overtuiging dat dit een essentieel onderdeel is van het voorkomen van een terugval. Werk zorgt niet alleen voor inkomen wat bijdraagt aan onafhankelijkheid, maar ook voor een dagelijks ritme, eigenwaarde en zingeving.
 

eerst een diploma en een baan-vierkant

Maatschappelijke participatie

De negatieve spiraal waar veel cliënten van Fier in zitten, moet doorbroken worden. Dit doen we samen met het onderwijs, bedrijfsleven, vrijwilligers en serviceclubs. Het team van Maatschappelijke Participatie bestaat uit: een jobcoach, vrijwilligerscoördinator, talentencoach, een docent Nederlands, 4  leermeesters, 2 projectleiders en een projectmedewerker.

Leren participeren
Met het project ‘Leren participeren’ investeren we in de gedroomde toekomst van onze cliënten. We zetten in op het behalen van minimaal een startkwalificatie, toeleiding naar werk en het behoud van werk. Ook wordt er binnen dit project ingezet op talentontwikkeling (Summerschool), sporten (conditie en sociale contacten) en het koppelen van vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding en sociale contacten.
 
Leerbedrijven van Fier
Goede leerbedrijven zijn onmisbaar voor cliënten van Fier. Veel cliënten hebben grote gaten in hun schoolcarrière of cv. Binnen de leerbedrijven van Fier kunnen cliënten terecht voor het opdoen van relevante werkervaring op vrijwillige basis of in het kader van een opleiding. Leerbedrijven bieden cliënten de kans om kennis te maken met de actuele beroepspraktijk en leert hen beroepsvaardigheden. De leerbedrijven zijn daarmee een mooie aanvulling op het onderwijs en een tussenstap naar betaald werk. Fier kent twee leerbedrijven in de vorm van een sociale onderneming:
 
Blooming Bakery
De Blooming Bakery is een leerbedrijf op het gebied van de patisserie in samenwerking met het Friesland College. Blooming Bakery maakt van ingrediënten uit eigen moestuin en lokale producten gebak. Het gebak wordt geleverd aan externe bedrijven zoals: poppodium Neushoorn, Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Aegon. Cliënten leren binnen Blooming Bakery bakkersvaardigheden, ondernemingsvaardigheden en arbeidsvaardigheden onder leiding van twee leermeesters. Hierin werken ze samen met het Friesland College. Blooming Bakery wordt gesteund door de Rabobank Foundation. 
 
Het L.A.P. Atelier
Het L.A.P. Atelier is een leerbedrijf in samenwerking met en gevestigd bij A House of Happiness. De naam L.A.P. staat voor Liefde, Aandacht en Progressie. In het L.A.P. Atelier worden van reststoffen design accessoires gemaakt en verkocht via een eigen webshop. Cliënten leren binnen het L.A.P. Atelier coupeusevaardigheden, ondernemingsvaardigheden en arbeidsvaardigheden onder leiding van een leermeester.

Andere projecten die onder Maatschappelijke Participatie vallen vind je hier.
 

Fier in de wereld

Onderwijs

Meiden en jonge vrouwen die opgenomen zijn in onze residentiële behandelvoorzieningen kunnen vanaf het begin van de opname volwaardig onderwijs volgen bij Fier.

De FIERschool
De FIERschool biedt 47 weken onderwijs per jaar. We hebben de ambitie dat elke leerling of student een diploma of startkwalificatie haalt of in zicht heeft. Hiervoor is er een nauwe samenwerking tussen onderwijs, hulpverlening en maatschappelijke participatie, zodat alle kwaliteiten van de leerlingen en studenten in beeld zijn en we deskundig kunnen omgaan met belemmeringen.
We geloven in de potentie van de meiden en jonge vrouwen en we willen het mogelijk maken dat deze potentie tot uiting komt. Wanneer dat kan, stapt een meisje over naar het reguliere onderwijs. De Fierschool investeert al tijdens de opname in contacten met scholen van herkomst of nieuwe scholen zodat de doorstroming soepel verloopt na de opname bij Fier.
 
Voortgezet onderwijs


Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)


Hoger beroeps onderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (WO)