Meer over Chat met Fier

Anoniem chatten en delen van jouw gegevens
Chatten met Fier kan anoniem. Dit betekent dat wij geen persoonsgegevens kunnen achterhalen en jij de mogelijkheid hebt anoniem je verhaal te doen. Om jou zo goed mogelijk te helpen, kunnen onze hulpverleners chatgesprekken wel teruglezen, maken we aantekeningen en bespreken wij chatgesprekken in het team. Als je anoniem bent  bespreken we je verhaal anoniem!

Je kunt op een gegeven moment besluiten om toch jouw gegevens met ons te delen. Jij bepaalt zelf welke gegevens je met ons deelt en bent hier zelf verantwoordelijk voor. Als je niet (meer) anoniem bent is het privacyreglement van Fier op jou van toepassing.  Kies je ervoor om jouw persoonsgegevens met ons te delen en hebben wij het idee dat je jezelf of anderen in gevaar brengt in een bepaalde situatie, dan kunnen wij de beslissing nemen om in actie te komen. Dit zal altijd eerst samen met jou worden besproken. 

Heb je vragen over de chat? Stel ze aan onze hulpverleners op de chat. 

Bereikbaarheid van de chat 
Het kan voorkomen dat je wilt chatten op een moment dat het al heel druk is op de chat. Te druk om je goed te kunnen helpen. Onze chatmedewerkers geven dit aan, zodat je op een ander moment terug kunt komen. We vragen jouw begrip hiervoor. Is de chat niet bereikbaar door een storing, dan kun je op een later moment terugkomen.

Wetenschappelijk onderzoek
Fier wil haar hulpverlening blijven verbeteren. Daarom maken wij gebruik van de beschikbare anonieme of geanonimiseerde chatgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsbevordering. Als je hier bezwaar op hebt meldt dit dan aan je online hulpverlener. Hij of zij zorgt ervoor dat jouw bezwaar hierop wordt geregistreerd.

Gedragsregels 
We behandelen elkaar met respect. Schelden, dreigen, grof taalgebruik, racistische opmerkingen en seksueel grensoverschrijdend gedrag horen niet thuis in deze chat.