Nathan's Vlogs

Nathan de Vries bij Fier in de Week van Zorg & Welzijn 2019

In de week van 11 tot en met 16 maart 2019 was het de Week van Zorg & Welzijn, waarin honderden organisaties hun deuren openden. Tijdens deze week gaf Nathan de Vries (ambassadeur van Fier) in een aantal vlogs een kijkje achter de schermen in de Veilige Veste van Fier in Leeuwarden. 

VLOG #1: Binnenkijken bij Fier  
VLOG #2: Bij Fier op school                  
VLOG #3: Therapie bij Fier                    
VLOG #4: Wat te doen in je vrije tijd?    
VLOG #5: In de Blooming Bakery          
VLOG #6: Samen lunchen op de groep 

Bekijk de trailer

Bekijk de vlogs

Over de Veilige Veste

In de Veilige Veste biedt Fier opvang, bescherming en behandeling aan meisjes en vrouwen die te maken hebben gehad met ernstige vormen van misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Het gaat om een kwetsbare groep die vaak te maken hebben met negatieve ervaringen in het onderwijs, armoede en financiële problemen, weinig steun van een sociaal netwerk, een negatief zelfbeeld en mentale problemen als gevolg van traumatische ervaringen. 

In de Veilige Veste bieden wij hen een veilig haven en krijgen ze de behandeling en zorg die nodig hebben. Dit doen we vanuit onze holistische visie. Wij willen deze kinderen en jongeren een toekomst geven. Een toekomst waarin ze een kans maken in de maatschappij en hun dromen kunnen najagen. Dit betekent dat ze naast opvang en behandeling ook onderwijs volgen, sporten, werkervaring op doen en we hen helpen bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Een bulk aan positieve ervaringen. Fier ontwikkelt daarom zorgprogramma's waarin (jeugd-)ggz, (jeugd)zorg, vrije tijd, systeemtherapie, sport en onderwijs volledig geïntegreerd zijn en elkaar versterken.De jonge meisjes en vrouwen die bij Fier worden opgevangen zijn afkomstig uit heel Nederland.