chat

10 tips voor het nieuwe kabinet om kinderen niet uit het oog te verliezen

Gepubliceerd op 13 januari 2022
10 tips voor het nieuwe kabinet om kinderen niet uit het oog te verliezen

Daar stonden jullie dan op maandag 10 januari, op het bordes. Met jullie mooiste outfit aan op de foto, allemaal met een brede glimlach en keurig op anderhalve meter afstand van elkaar. We benijden jullie niet, want jullie staan voor grote opgaven. Daarom wensen we jullie om te beginnen heel veel succes. Omdat we jullie graag goed op weg willen helpen, geven we jullie een kort ongevraagd advies mee.

Onze tien tips gaan over kinderen. Hoewel iedereen altijd roept dat de jeugd onze toekomst is, worden kinderen en jongeren toch regelmatig over het hoofd gezien. Er wordt over kinderen gepraat, in plaats van met ze. Dat is onze eerste tip: praat met kinderen en jongeren en ontdek hoe jullie samen beter beleid kunnen maken. Dit advies geldt overigens niet alleen voor de bewindspersoon op Jeugdzorg, maar voor alle leden van het kabinet. 

U weet ongetwijfeld dat kinderen rechten hebben, maar weet u ook welke dat precies zijn? Het VN-Kinderrechtenverdrag (IVRK) is uiterst helder en beknopt, en wat ons betreft verplichte lectuur voor ieder aantredend bewindspersoon. Onze tweede tip is dan ook om tien minuten de tijd te nemen om het verdrag te lezen. Zo kan het de basis vormen voor al uw beslissingen die kinderen betreffen.
 
In dat VN-Kinderrechtenverdrag leest u onder andere dat kinderen die te maken hebben met geweld en mishandeling goede, gespecialiseerde hulp moeten krijgen, zodat ze verder kunnen met hun leven (art. 39 IVRK). De staat moet hen beschermen (art. 19 IVRK). Het verdrag gaat uit van de kwetsbaarheid én de veerkracht van kinderen en vereist een systeem- en herstelgerichte aanpak. Gezinnen met complexe problemen als gevolg van geweld en mishandeling zijn te lang in de steek gelaten. Specialistische landelijke zorg is onontbeerlijk voor dit maatschappelijke probleem, zoals een landelijk brandwondencentrum nodig is voor ernstige brandwonden. Met of zonder decentralisatie. Tip drie is daarom om dit in de komende kabinetsperiode daadwerkelijk te realiseren.
 
In een ideale wereld kunnen kinderen bij hun ouders thuis opgroeien, ook als ze problemen hebben. Maar de realiteit is dat er soms besloten moet worden om kinderen uit huis te plaatsen. Uithuisplaatsing is echter een ernstige overheidsinmenging die zeer zorgvuldig moet worden overwogen. En uithuisplaatsing in een gesloten instelling vereist oplettendheid in het kwadraat. Helaas gaat dat vaak mis en dan is de begrijpelijke reactie: weg met de gesloten zorg. Wij pleiten voor een alternatief. Dagelijks zien wij tieners waarvan niemand meer weet wat ze met hen aan moeten. Ze hebben al vele instellingen en hulpverleners versleten, vertonen extreem gedrag en beschadigen zichzelf en anderen. We zien kinderen die vastzitten in geweld thuis of een crimineel netwerk en voor wie ambulante hulp niets kan uitrichten. Vaak is de enige manier om daaraan te ontsnappen opname in een niet-gesloten, maar wel veilige setting. Met rust, een gespecialiseerde (trauma)behandeling door experts en een toekomstperspectief is er weer hoop voor deze kinderen. Bij Fier hebben we daar ruime ervaring mee. Onze vierde tip is daarom om te focussen op dit soort alternatieven voor de gesloten zorg en de nuance in de discussie daarover te behouden.
 
Onze vijfde en laatste tip is vooral praktisch: probeer het niet alleen te doen! Maak dankbaar gebruik van de kennis en ervaring van deskundigen en organisaties die al jaren met en voor deze kinderen werken. Beperk de overlegtafels, agenda’s, programma’s, consultants en beleidsstukken. Ga op werkbezoek en zie met eigen ogen wat wel en niet werkt. Verplaats uzelf in de slachtoffers van geweld, praat met ze, en houd dat beeld bij u tijdens uw gehele regeerperiode. U bent van harte welkom om bij Fier te ervaren hoe wij werken. En de resterende vijf tips? Die delen we graag met u tijdens dat bezoek!
 
Anke van Dijke en Karin Kloosterboer, resp. bestuurder en adviseur bij Fier.
 
Fier behandelt slachtoffers van uitbuiting in haar Veilige Veste in Leeuwarden en Capelle aan den IJssel. Voor slachtoffers, getuigen en plegers die (anoniem) hulp zoeken is er de Chat met Fier. Via de Fier Academy kunnen professionals en andere geïnteresseerden een beroep doen op onze expertise over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het CKM doet onderzoek naar kinderhandel en mensenhandel.
 

Gerelateerde artikelen

Meneer Rutte en collega's, u bent aan zet!

Meneer Rutte en collega's, u bent aan zet!

De kranten staan er vol mee: de nijpende personeelstekorten in de zorg, het onderwijs en andere maatschappelijke sectoren. Hoe lossen we dit probleem op? Dat is een belangrijk vraagstuk voor de komend...

Lees meer

Bloeiend voorbeeld

Bloeiend voorbeeld

De prachtige bloemen, de blauwe lucht, het markante gebouw dat prominent aanwezig is… Deze foto zegt alles waar Fier voor staat. Bloei, schoonheid, een mooi vooruitzicht. En ja, laat het duidel...

Lees meer

Orange the World

Orange the World

Orange the World. Oftewel: maak de wereld oranje. Deze weken zult u zien dat dit gebeurt. Om u heen zult u belangrijke en iconische gebouwen in oranje licht gehuld zien, zoals het gemeentehuis, het Ab...

Lees meer

Zorgen over de jeugdzorg

Zorgen over de jeugdzorg

Op 29 oktober meldde het Noordhollands Dagblad dat de Noord-Hollandse jeugdzorginstelling Parlan naar de rechter stapt om te voorkomen dat de gesloten jeugdzorg naar een instelling van ver buiten de r...

Lees meer

Suïcides in de jeugdhulp

Suïcides in de jeugdhulp

De laatste tijd is er landelijk veel aandacht voor jeugdhulp en het stijgende aantal suïcides in instellingen, die vaak het gevolg zijn van een traumatisch verleden van misbruik, verwaarlozing en...

Lees meer