chat

Boekpresentatie

Gepubliceerd op 21 juni 2019
Boekpresentatie

De roman ‘Onder de hemel’ van psychiater-psychoanalyticus Hein de Jong is vandaag gepresenteerd in Medisch Centrum Leeuwarden. De Jong, die deze zomer ook als psychiater bij Fier werkt, draagt het boek op aan alle slachtoffers van eergerelateerd geweld.

De roman Onder de Hemel heeft de vader-zoonrelatie als thema. Aan de hand van de belevenissen van een vader van een ontregeld Nederlands gezin en tegen de achtergrond van de mislukte integratie van een crimineel Marokkaans gezin, beschrijft de auteur verschillende vader-zoonrelaties. Op beeldende, poëtische wijze ontvouwt zich een boeiend verhaal over identificatie, verzet, politiek en criminaliteit. Over grote, maatschappelijk politieke dilemma’s en over kleine worstelingen, dichter bij huis.

De Jong draagt het boek op aan slachtoffers van eergerelateerd geweld, naar aanleiding van één van zijn cliënten in Leeuwarden met een dramatisch, aangrijpend verhaal. Met het boek wil De Jong graag een inkijkje in dilemma’s geven, die leiden tot gedragingen, etiketten, diagnoses. Hij wil de keerzijde laten zien. ‘Want ieder mens heeft naast negatieve kanten ook goede eigenschappen. Gedrag is altijd te verklaren. Zeker dat van slachtoffers die bijzonder heftige dingen hebben meegemaakt, zoals bij ontregelde gezinnen en eergerelateerd geweld. Zij verdienen aandacht, zodat we niet alleen de diagnose of gedrag zien, maar de mens die erachter zit.’

Eergerelateerd geweld

Geestelijk of lichamelijk geweld om de geschonden eer van de familie te herstellen, wordt eergerelateerd geweld genoemd. Het speelt vooral in gesloten gemeenschappen en kan bestaan uit bijvoorbeeld bedreiging, mishandeling, achterlating in het land van herkomst, ontvoering en zelfs eerwraak (moord). Als landelijk expertise- en behandelcentrum biedt Fier hulp bij eergerelateerd geweld.

Biografie Hein de Jong

Hein de Jong (1943) is geboren in Friesland. Na zijn opleiding geneeskunde heeft hij zich gespecialiseerd in psychiatrie en psychoanalyse. Hij werkte ruim veertig jaar als zelfstandig psychiater in Amsterdam en parttime als forensisch psychiater. Ook heeft hij in Leeuwarden als psychiater-psychoanalyticus gewerkt, onder andere in Medisch Centrum Leeuwarden. Naast Onder de Hemel heeft De Jong twee andere publicaties uitgebracht: Wisselend Seizoen (1982) en Een Psychoanalytische Studie van Poëzie (2015).