chat

Campagne tegen huwelijksdwang, achterlating en meisjesbesnijdenis

Gepubliceerd op 24 juni 2021
Campagne tegen huwelijksdwang, achterlating en meisjesbesnijdenis

De komende maanden plannen veel gezinnen een vakantie naar het buitenland. In sommige gevallen kunnen meisjes, (jonge) vrouwen en mannen het slachtoffer worden van meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang of achterlating. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start daarom een campagne om aandacht te vragen voor deze problemen en (potentiële) slachtoffers voor te lichten over de beschikbare hulp. 

Meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang en achterlating zijn verboden. Jaarlijks worden vermoedelijk honderden mensen in Nederland* slachtoffer. Tijdens de zomervakantie lopen zij het meeste risico, omdat er in die periode veel wordt gereisd naar het land van herkomst (van hun ouders).
Sommige slachtoffers hebben voor hun vertrek al een vermoeden. Hoe eerder zij om hulp vragen, hoe beperkter de gevolgen kunnen blijven. 

Hulp voor slachtoffers en omstanders

(Potentiele) slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating worden gewezen op de beschikbare ondersteuning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan deskundige begeleiding of noodopvang.

Om de jongeren te bereiken, zet het ministerie een commercial uit op de radiozender FunX, worden social media-advertenties ingezet en vraagt influencer Selma Omari aandacht over deze twee onderwerpen. 

Voor ouders die hun dochter willen beschermen tegen meisjesbesnijdenis, is ook informatie beschikbaar. Zij kunnen onder andere in diverse talen een officiële verklaring downloaden om aan familie te laten zien dat (betrokkenheid bij) meisjesbesnijdenis leidt tot rechtsvervolging. Daarnaast kunnen ze (anoniem) met experts overleggen voor advies. Onder andere via posters en lokale sleutelpersonen worden zij op deze ondersteuning gewezen. 

De campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken, Veilig Thuis, het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, Sterk Huis, Fier, Femmes for Freedom, Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld, FSAN en Pharos. 

Actieagenda schadelijke praktijken

De campagne sluit aan op de actieagenda schadelijke praktijken, dat wordt uitgevoerd onder regie van de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid. Hierin staan 26 maatregelen om de bewustwording en preventie rondom huwelijksdwang, achterlating en meisjesbesnijdenis te versterken. Zo financiert het ministerie van VWS onder andere sleutelpersonen om voorlichting te geven over meisjesbesnijdenis in de gemeenschap, en wordt ingezet op het vergroten van kennis van professionals om deze praktijken te herkennen en signaleren.

Herkenbaar?

Herken je jezelf hierin of heb je een vermoeden dat iemand uit je omgeving slachtoffer is? Praat er (anoniem) over of zoek hulp via chatmetfier.nl.

*Jaarlijks worden naar schatting 182 tot 815 mensen achtergelaten in het buitenland. 338 tot 957 mannen en vrouwen hebben te maken met huwelijksdwang. Het aantal meisjes dat jaarlijks in het buitenland besneden wordt, is onbekend. Naar schatting wonen er 41.000 genitaal verminkte vrouwen in Nederland. 

Gerelateerde artikelen