chat

Cliëntenstop voor CZ-verzekerden bij Fier

Gepubliceerd op 20 november 2020
Cliëntenstop voor CZ-verzekerden bij Fier

Op dit moment blijkt dat de hoeveelheid zorg die CZ bij Fier heeft ingekocht niet toereikend is om alle CZ verzekerden, die zich bij ons aanmelden in 2020, in zorg te nemen.
Fier is daardoor tot onze grote spijt genoodzaakt tot en met 31 december 2020 een cliëntenstop in te lassen voor cliënten die verzekerd zijn bij CZ.

Cliëntengroepen waarvoor deze maatregel niet geldt:
Cliënten die spoedeisende zorg nodig hebben. Hieronder verstaan we cliënten bij wie sprake is van een veiligheidsprobleem die opgenomen worden in onze crisisopvang Raja en Blijf. Hierbij is opvang mogelijk, maar geen behandeling.
 
Aanmeldingen voor cliënten die niet tot bovenstaande groep behoren zullen in 2020 niet meer in behandeling genomen worden. Deze cliënten zullen dan ook direct verwezen worden naar CZ voor wachtlijstbemiddeling naar een andere zorgaanbieder. Cliënten dienen zelf contact op te nemen met CZ. Dit kan via cz.nl of telefonisch via CZ zorgteam op 013-594 91 10.