Diep dankbaar en diep verontwaardigd

Gepubliceerd op 28 juni 2019
Diep dankbaar en diep verontwaardigd

Iedere maand schrijft onze bestuurdvoorzitter Linda Terpstra een column voor het Friesch Dagblad. Deze maand gaat haar column over de Koninklijke Onderscheiding die ze kortgeleden ontving.

In mei bestond Asja twintig jaar. Asja is onze opvangvoorziening voor meisjes die in handen zijn gevallen van een loverboy, van een mensenhandelaar. Criminelen die handelen in seks en daar veel geld aan verdienen. In 1999 zijn we gestart in een rijtjeshuis in een wijk in Leeuwarden. We hadden plek voor vier meisjes. Indertijd dacht iedereen dat het niet zo’n groot probleem was; dat het wel zou overwaaien. Nu, twintig jaar later, is er geen moeder of vader die nooit over loverboys heeft gehoord. Inmiddels heeft Fier vijf behandelgroepen voor meisjes die met één been in het loverboycircuit staan of er al middenin zitten. Meer dan 100 meisjes per jaar en we hebben nog altijd wachtlijsten. Kwetsbaar. Foute ‘vrienden’. Seksueel gebruikt. Seksueel misbruikt. Seksueel uitgebuit.

Loverboyproblematiek is een complex en hardnekkig probleem. Alleen een veilige plek bieden is niet genoeg. Loverboys hebben een enorme aantrekkingskracht op meisjes. Een fatale cocktail van (geveinsde) liefde en aandacht, intimidatie, bedreiging en geweld, in combinatie met het vrijwel continu in de gaten houden waar een meisje is en wat ze doet. Loverboys zijn heel goed in het losweken van een meisje van haar familie en vrienden zodat ze na verloop van tijd niemand meer heeft, behalve hem dan.

Ben ik trots op Asja? Ja, natuurlijk! In de afgelopen twintig jaar hebben we met vallen en opstaan een behandelprogramma ontwikkeld dat werkt. We weken meisjes los van hun foute vrienden. We herstellen de relatie tussen een meisje en haar ouders. We bieden traumabehandeling. We zetten de meiden weer op de rit als het gaat om school, diploma’s en werk. We zorgen er voor dat meisjes weer trots op zichzelf kunnen zijn.

Waar ik ook trots op ben: in februari is Fier begonnen met een behandelgroep voor jongens: Ravi. Hier kunnen jongens terecht die te maken hebben gehad met seksueel misbruik, seksuele uitbuiting en andere vormen van geweld tegen jongens. Want jongens hebben net zoveel recht op goede behandeling. Jongens worden niet gezien als slachtoffer en zien zichzelf niet als slachtoffer. Daardoor wordt er bij jongens vaak alleen op gedrag gelet en niet op onderliggende trauma’s bijvoorbeeld. Onterecht.

Waar ik diep verontwaardigd over ben is dat er in Nederland nog steeds geld te verdienen is aan seks met minderjarige meisjes en jongens. Ik ben verontwaardigd over de lage straffen die mannen krijgen die betrapt worden. Ik ben verontwaardigd dat we onze (kwetsbare) kinderen niet beter beschermen. Ik vind dat de overheid wel een tandje bij mag zetten als het om de aanpak van pooiers, pooierboys of loverboys gaat én de aanpak van mannen die betalen voor seks met een kind. De beste hulp die wij onze kinderen en jongeren kunnen bieden, is het uitbannen van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting uit onze samenleving.

Op 24 mei stonden we stil bij twintig jaar Asja. Op die ochtend kreeg ik een Koninklijke Onderscheiding uit handen van de burgemeester van Leeuwarden: Officier in de Orde van Oranje Nassau. Diep dankbaar ben ik voor deze prachtige, eervolle en betekenisvolle erkenning voor mijn werk; het werk van Fier! Mijn koninklijke onderscheiding draag ik op aan alle verwaarloosde, mishandelde, misbruikte, gebruikte en uitgebuite kinderen, jongeren en volwassenen in ons Koninkrijk. We móeten als samenleving geweld, misbruik en uitbuiting aanpakken. Niet alleen in Nederland, maar in het totale Koninkrijk. Het is urgenter dan ooit.