Extra aandacht voor schulden van cliënten in Week van het geld

Gepubliceerd op 27 maart 2019
Extra aandacht voor schulden van cliënten in Week van het geld

Deze week is het de Week van het geld. Het doel van deze week (25 t/m 29 maart) is om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. Thema’s zoals armoede en schulden staan deze week ook volop in de schijnwerpers. Voor bijna alle cliënten van Fier geldt dat ze (vaak forse) financiële problemen hebben. Het gaat veelal om problematische schulden. Daar willen we juist in deze week speciaal de aandacht voor vragen.

Gelukkig wordt met tal van partijen afstemming gezocht om de situatie te verbeteren. We zijn blij met de aandacht voor het onderwerp en constructief overleg met uitvoeringsorganisaties. Hierin blijven we vanzelfsprekend een actieve rol vervullen, samen met de Federatie Opvang, RIBW Alliantie en instellingen Vrouwenopvang. Ook zien wij dat er nog stevig geïnvesteerd moet worden in het oplossen van deze problematiek, juist voor kwetsbare groepen. Wij dragen daar graag aan bij en pleiten voor vier speerpunten.

De speerpunten:
1. Knelpunten binnen het systeem leiden tot schulden of het snel oplopen van schulden. Dit gebeurt vooral bij kwetsbare groepen, die het systeem niet begrijpen en geen tijdige hulp krijgen. Hierin moet verandering komen.
2. Simpele werkafspraken en vaste contactpersonen kunnen al helpen om binnen het bestaande systeem sneller en beter hulp te bieden.
3. Investeer in gemeentelijke schuldhulp en voortrajecten om te zorgen dat juist kwetsbare groepen betere hulp krijgen. Het gaat dan om het beter toerusten van gemeentelijke schuldhulp voor kwetsbare groepen, maar we pleiten ook voor een investering o.a. in onze branche: voortrajecten zijn echt noodzakelijk bij de complexe problematiek.
4. Zorg voor vroegsignalering en zorg ervoor dat mensen weer kunnen meedoen ( Sociale Inclusie). Denk hierbij vooral ook aan kinderen: wanneer zij in armoede en schulden opgroeien zal dit  hun verdere leven parten spelen.  

Download hier de factsheet met meer informatie.
 
Wij zien dagelijks dat schulden dramatische effecten op mensen hebben en vooral ook op kinderen. Samen met andere instellingen en de branche, zetten we actief in op verbeteringen met behulp van de vier speerpunten. Waar mogelijk starten we zelf initiatieven. Ook wordt de samenwerking met partners gezocht.

Maar we kunnen dit niet alleen. We hebben steun nodig om stevig te kunnen investeren in financiële hulp en professionalisering in schuldhulp voor kwetsbare groepen. Er zijn al heel wat mooie voorbeelden in het land die meer aandacht verdienen en verspreid moeten worden.

Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Drs. Karen van Brunschot of dhr. Johan Gortworst van de Federatie Opvang.