chat

Fier bundelt krachten met organisaties op Curacao en Aruba

Gepubliceerd op 22 november 2016
Fier bundelt krachten met organisaties op Curacao en Aruba

Fier gaat vanaf komend jaar de samenwerking aan met organisaties op Curaçao en Aruba. Het doel van deze samenwerking: wederzijdse expertise delen en ondersteuning bieden in de aanpak en professionalisering van het hulpaanbod op het gebied van kindermishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld.

Casa Cuna

Fier-directeuren Anke van Dijke en Linda Terpstra tekenden deze maand op Aruba een samenwerkingsovereenkomst met Casa Cuna, een kindertehuis dat opvang en begeleiding biedt aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 7 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Het gaat veelal om kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing. De ondersteuning van Fier aan Casa Cuna is gericht op onder meer coaching van de directie en het team, opleiding en deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van zorgprogramma’s en modulen.
‘In vergelijking met Fier moet een organisatie als Casa Cuna het met zeer beperkte middelen doen’, weet Linda Terpstra. ‘Het is mooi dat we als Fier onze kennis en expertise met hen kunnen delen en onze krachten kunnen bundelen. We hopen dat Casa Cuna met onze inbreng een organisatie- en kwaliteitsontwikkeling kan doormaken.’

Alliansa

Op Curaçao gaat Fier samenwerken met Alliansa. Alliansa is een platform van zestien NGO’s en enkele deskundigen en hulpverleners die zich inzetten tegen huiselijk geweld en geweld tegen kinderen en jongeren. Alliansa en Fier schrijven op dit moment aan een ‘Nationaal Programma Aanpak Seksueel Geweld Curaçao’. Onderdeel van het nationaal programma zijn enkele nationale debatten over seksueel geweld en seksueel misbruik, onderzoek naar seksueel geweld en seksueel misbruik op Curaçao, deskundigheidsbevordering en training, en een lobbyprogramma voor een koninkrijk-brede aanpak van (seksueel) geweld. Van Dijke: ‘Het zou mooi zijn als er op Koninkrijksniveau een helder beleid komt voor zeer ernstig bedreigde minderjarigen en volwassenen. De eilanden zijn te klein om veilige opvang te bieden aan deze slachtoffers; ze worden altijd gevonden.’

Terpstra en Van Dijke kijken uit naar de samenwerking met Aruba en Curaçao. ‘Het is mooi dat Fier nu ook in de rest van het Koninkrijk wat kan betekenen’, zegt Van Dijke. ‘We zien veel armoede en geweld op de eilanden en er is in verhouding maar weinig specialistische hulp voor handen. Gelukkig komt er steeds meer bewustzijn dat deze problematiek uit de taboesfeer gehaald moet worden en dat getraumatiseerde kinderen de juiste hulp nodig hebben. Het is fijn om daar een steentje aan bij te kunnen dragen.’ Terpstra vult aan: ‘En we komen natuurlijk niet alleen wat brengen. We halen er ook veel. We kunnen ontzettend veel leren van de mensen daar. Cultuursensitief zijn, creativiteit en noem maar op. Deze samenwerkingsverbanden zijn verrijkend. Voor onze professionals als mens, voor Fier als organisatie.’

Casa cuna

Gerelateerde artikelen