chat

Fier doet mee aan Oranje Fonds collecte

Gepubliceerd op 6 juni 2017
Fier doet mee aan Oranje Fonds collecte

Deze week collecteert Fier mee met de Oranje Fonds Collecte in Leeuwarden. Van het opgehaalde bedrag krijgt Fier de helft. Daarmee gaan we onze vrijwilligers op een bijzondere manier in het zonnetje zetten. Nynke van der Wal, werkzaam op de afdeling Maatschappelijke Participatie van Fier, is deze week collectant voor het Oranje Fonds.

Waarom heb jij je opgegeven als collectant?
‘Geven is nemen en nemen is geven. Het Oranje Fonds  is een belangrijke sponsor van Fier. De afdeling waar ik werk, Maatschappelijke Participatie, kan niet zonder geld van fondsen. Daarom heb ik mij opgegeven als collectant, als blijk van waardering aan het Oranje Fonds. Daarnaast is extra beweging in de avond ook niet verkeerd.’
 
Hoe belangrijk is het Oranje Fonds voor de organisatie Fier?
‘Heel belangrijk. De (financiële) steun van fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren is essentieel voor de hulp die Fier biedt aan slachtoffers van geweld. Jongeren bij Fier hebben vrijwel allemaal grote gaten in hun schoolcarrière en/of CV. Onderzoek laat zien dat meiden in de gesloten jeugdzorg een grote kans hebben om al snel nadat ze op eigen benen staan in de problemen te komen: geen diploma’s, geen werk, veel financiële problemen, afhankelijkheid van alcohol en drugs, tienerzwangerschappen en vaak psychische problemen. Wat deze meiden nodig hebben is in ieder geval een startkwalificatie, werk en een steunend sociaal netwerk. En daar halen we bij Fier alles voor uit de kast. Sinds januari 2016 kent Fier een eigen afdeling Maatschappelijke Participatie. Wij doen er binnen onze afdeling alles aan om ervoor te zorgen dat cliënten weer een waardige plek terugkrijgen in de maatschappij. Doel is bouwen aan een gelukkige toekomst en doorbreken van de geweldsspiraal. Dit doen wij door het opzetten van allerlei verschillende projecten op het gebied van onderwijs, sport, werk, talentonwikkeling, vriendschappen en vervolgzorg. Projecten die we niet kunnen uitvoeren zonder steun van buiten.'

Wat vind jij ervan dat een gedeelte van de opbrengt van de collecteweek naar de vrijwilligers van Fier gaat?
‘Een goede zaak. Persoonlijk ben ik ontzettend trots op alle vrijwilligers bij Fier. Waarom? Omdat ze van onschatbare waarde zijn en onmisbaar in het zorgprogramma. Daarom vind ik dat onze vrijwilligers best eens in het zonnetje gezet mogen worden. Mooi vind ik dat Fier dat ook nog eens op een bijzondere manier gaat doen. Daarover later meer.’
 
Hoe belangrijk zijn volgens jou vrijwilligers voor Fier?
‘Onmisbaar. Door met vrijwilligers te werken halen wij de buitenwereld naar binnen en delen wij onze verantwoordelijkheid. Want geweld in afhankelijkheidsrelaties is niet alleen een probleem van Fier, het is een probleem van onze hele maatschappij en daarmee een probleem van ons allemaal. We vinden het belangrijk dat onze cliënten zo snel mogelijk weer gaan participeren in de maatschappij en dat kunnen wij niet zonder de steun van onze vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen onze cliënten mee naar buiten nemen, kennis bijbrengen, tot inzichten brengen, een voorbeeld zijn, laten zien hoe het leven er buiten de muren van Fier uitziet: een leven waarin wordt gesport, gewerkt, vriendschappen worden gesloten. Kortom, vrijwilligers spelen een belangrijk rol in het normaliseren van onze cliënten.’

De collecteweek van het Oranje Fonds vindt plaats van 6 t/m 10 juni 2017.  
 

Gerelateerde artikelen