chat

Fier in Hart van Nederland: eergerelateerd geweld

Gepubliceerd op 7 oktober 2019
Fier in Hart van Nederland: eergerelateerd geweld

Meer dan 1000 Nederlandse meisjes zitten vast in een gedwongen huwelijk, waarbij vaak sprake is van seksueel misbruik en eergerelateerd geweld. Afgelopen zaterdag heeft Hart van Nederland een item over eergerelateerd geweld uitgezonden. Heel belangrijk, want wij maken ons grote zorgen om deze meisjes.

Wij luiden de noodklok, omdat de landelijke aandacht voor schadelijke en traditionele praktijken afneemt en minder slachtoffers en professionals de weg naar opvang en behandeling weten te vinden, terwijl de groep van meisjes en vrouwen in Nederland juist groeit. Directeur van Fier, Anke van Dijke: ”Het moet zeker duidelijk worden hoe groot dit probleem is en dat betekent dat er aandacht voor moet zijn.”

Op 2 oktober jl. hebben we een congres over eergerelateerd geweld georganiseerd en dit weekend heeft Hart van Nelderland een item over eer uitgezonden. Bekijk hieronder het online artikel van Hart van NL en/of de uitzending.

Online artikel HvNL over eergerelateerd geweld

Ze werd thuis seksueel mishandeld door haar broers, haar moeder sloeg haar met een trapleuning als ze niet luisterde. En haar vader huwelijkte haar uit aan een vreemde man in het buitenland die het hoogste bedrag voor haar over had. De jeugd van Fatima (een gefingeerde naam) was een lange lijdensweg. Zij is helaas niet het enige meisje met hetzelfde verhaal.

Volgens Femmes for Freedom, een organisatie die strijdt voor huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Worden er op grote schaal jonge meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond uitgehuwelijkt door hun eigen ouders en familie.

Volgens de organisatie zijn er op dit moment duizenden Nederlandse meisjes die vastzitten in een gedwongen huwelijk. En het aantal zou zelfs nog groeien. In veel gevallen gaan de gedwongen huwelijken gepaard met seksueel misbruik en eergerelateerd geweld. Alles wordt er aan gedaan om de perfecte en vooral gehoorzame echtgenoten van de meisjes te maken. Dit betekent vooral dat ze niet mogen ‘verwesteren’.

Mensonterend
De situaties van de meisjes zijn mensonterend. Ze worden al op jonge leeftijd uitgehuwelijkt aan de hoogste bieder. Lichamelijke en psychische mishandeling zijn aan de orde van de dag. Ook worden de meisjes misbruikt. Het komt bij Nederlanders met een niet-westerse achtergrond veel vaker voor dan we denken. En die groep groeit.

Iemand die erover mee kan praten is Fatima. Haar jeugd was een lange lijdensweg die bestond uit mishandeling door haar ouders en seksueel misbruik door haar broers. ”Vanaf m’n zesde ben ik seksueel misbruikt door mijn oudste broer en dat ging door tot mijn twaalfde. Een half jaar later begon mijn andere broer en dat stopte pas toen ik op mijn achttiende wegliep van huis. Ik werd helemaal in elkaar geslagen door mijn moeder. Niet gewoon met de hand of met de vuist. Mijn moeder trok een trapleuning van de muur en sloeg mij daar mee.”

Maar Fatima werd niet alleen lichamelijk en seksueel misbruikt. Ze werd ook psychisch mishandeld. Al op jonge leeftijd probeerde haar familie haar te koppelen aan een man in het buitenland. ”Ze leggen vijftienduizend, twintigduizend of zelf vijfentwintigduizend dollar voor ons neer. Wat mensen niet beseffen is dat wij ‘golden tickets’ zijn voor landen uit het Midden-Oosten. Vooral als je hier geboren bent”, vertelt Fatima. ”Voor iemand uit landen zoals Syrië, Irak, Iran, Egypte ben jij eigenlijk het ‘ticket’ naar Europa.”

Als het meisje met de man is getrouwd is het voor hem makkelijker om naar Nederland te komen. ”Die is natuurlijk blij, want hij krijgt een verblijfsvergunning.”

‘Vertrouwen’
Op haar veertiende krijgt Fatima van haar ouders te horen dat ze uitgehuwelijkt wordt aan haar neef. ”Het zijn je ouders en je vertrouwt ze altijd. Als ze dat zeggen, besef je niet dat je een leven lang aan een man gekoppeld wordt. Elke meid, die hier een nationaliteit krijgt, wordt uitgehuwelijkt naar het buitenland en iedereen houdt zijn mond er over.”
Fatima ontsnapt uiteindelijk aan haar familie en inmiddels gaat het beter met haar. ”Ik zit op school en doe mijn eigen ding. Gisteravond was ik naar een concert. Elke keer als ik naar een concert ga, staan de tranen in mijn ogen, omdat ik thuis geen muziek mocht luisteren.”

Geen harde cijfers
Shirin Musa van Femmes for Freedom: ”Dit is een tikkende tijdbom in ons land. In het gunstigste geval word je uitgehuwelijkt, maar er zijn ook gevallen waar vrouwen zelfs van het leven worden beroofd. Het is meedogenloos om deze vrouwen te vergeten, maar ook respectloos.” Precieze cijfers ontbreken, omdat de schimmige praktijken achter de voordeur plaatsvinden, waar niemand het ziet.

Ook Diny Flierman, van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating beaamt dat punt: ”We hebben eigenlijk geen harde cijfers, omdat het moeilijk is om het probleem goed in beeld te brengen. Het blijft vaak verborgen en de gemeenschappen waarin het voorkomt zijn vaak erg gesloten.”

Hulp zoeken
Hulp zoeken als je verwikkeld bent in een uithuwelijking kan moeilijk zijn. Vooral omdat je door je familie wordt afgeschermd van de maatschappij. Vooral het helpen van deze kwetsbare meisjes schiet volgens Fatima te kort: ”Ik wist niet dat ik hulp kon krijgen en als mijn docent niet op tijd erbij was geweest, was ik allang dood. Vrouwen moeten weten dat het anders kan en dat ze hulp kunnen zoeken.”

Landelijke expertise- en behandelcentrum Fier maakt zich zorgen om slachtoffers van eergerelateerd geweld. Ze luidt de noodklok, omdat de aandacht voor schadelijke en traditionele praktijken afneemt en minder slachtoffers en professionals de weg naar opvang en behandeling weten te vinden terwijl de groep van meisjes en vrouwen in Nederland juist groeit. Anke van Dijke van Fier: ”Het moet zeker duidelijk worden hoe groot dit probleem is en dat betekent dat er aandacht voor moet zijn.”

Ben jij uitgehuwelijkt door je ouders of familie en zou je liever zelf willen kiezen met wie je wil trouwen? Kijk dan voor meer informatie of hulp op een van sites van de organisaties die zich hard maken om vrouwen de keuze te geven met wie ze trouwen en andere zaken zoals huwelijksdwang, huwelijksdrang of huwelijkse gevangenschap.

Femmes for Freedom | Landelijke expertise- en behandelcentrum Fier | Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en AchterlatingSterk Huis