chat

Fier in NRC: Hier hoef je niet bang te zijn voor je eigen familie

Gepubliceerd op 28 oktober 2019
Fier in NRC: Hier hoef je niet bang te zijn voor je eigen familie

In september hebben twee journalisten van het NRC Handelsblad een meerdaags bezoek gebracht aan Fier, omdat ze graag een uitgebreide reportage over de jongerenopvang van Fier wilden maken.

Het resultaat is een grote vooraankondiging op de voorpagina en een uitgebreid artikel van twee volle pagina's: Hier hoef je niet bang te zijn voor je eigen familie.

Wij zijn heel blij met de reportage, omdat het een goed beeld geeft van de maatschappelijke vraagstukken, waarop wij een antwoord willen geven. Ook de journalisten vonden het meerdaagse bezoek geslaagd: 'De verhalen hebben veel indruk op ons gemaakt. Succes met jullie belangrijke werk.'

Uitnodiging voor pers

Als landelijk behandel- en expertisecentrum wil Fier inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. De organisatie streeft naar het agenderen van maatschappelijke vraagstukken en het bewerkstelligen van duurzame veranderingen op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Landelijke, regionale en lokale publiciteit spelen hierbij een essentiële rol.

Alle pers en media worden van harte uitgenodigd om te publiceren over Fier en/of geweld in afhankelijkheidsrelaties. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Communicatie via (058) 215 7084 of .