chat

Fier, Stichting Lezen & Schrijven en het Friesland College pakken laaggeletterdheid aan

Gepubliceerd op 20 september 2016
Fier, Stichting Lezen & Schrijven en het Friesland College pakken laaggeletterdheid aan

Fier, Stichting Lezen & Schrijven en het Friesland College bundelen de krachten. De organisaties gaan met behulp van speciaal lesmateriaal en een taalcoördinator laaggeletterdheid bij de meiden van Fier aanpakken.

De meiden die bij Fier worden opgevangen en behandeld hebben vanwege hun verleden vaak flinke achterstanden in hun schoolcarrière opgelopen. Laaggeletterdheid is een veel voorkomend probleem onder deze doelgroep.  Netty Posthumus, projectleider Stichting Lezen & Schrijven: ‘Laaggeletterden hebben grote problemen met basisvaardigheden: taal-, reken- en digitale vaardigheden. Te veel vrouwen hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en zijn hierdoor onvoldoende economisch zelfstandig. Kinderen van laaggeletterde ouders hebben drie keer zo veel kans ook laaggeletterd op te groeien, waardoor dit probleem in stand blijft als we er samen niet iets aan doen.’

Met een educatietraject op maat, uitgevoerd door geschoolde vrijwilligers en onder begeleiding van een professional, willen de organisaties de basisvaardigheden van de meiden van Fier verhogen en hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid vergroten. Posthumus: ‘We gaan beginnen met het trainen van de mentoren en de huiswerkbegeleiders van de meiden van Fier, zodat ze laaggeletterdheid leren herkennen en weten wat ze er aan kunnen doen. Ook richten we ons op het werven van vrijwilligers die we opleiden binnen de methodiek Taal voor het Leven. De getrainde vrijwilligers kunnen gebruik maken van de leermiddelen van Stichting Lezen & Schrijven en een beroep doen op de kwaliteiten van de taalcoördinator van het Friesland College die de vrijwilligers ondersteunt bij didactische vragen rond het leerproces. Onderwijs is de sleutel tot succes. Het geeft je kennis, het geeft je hoop, en je hebt een doel. Bovendien is het nooit te laat om te worden wie je wilt zijn.’

Gerelateerde artikelen