chat

Ontwikkeldocument MDA++

Gepubliceerd op 7 oktober 2019
Ontwikkeldocument MDA++

In Friesland werken Veilig Thuis Friesland, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden, Politie en Openbaar Ministerie samen om kindermishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld tegen te gaan. Dit samenwerkingsverband MDA++ wil graag nog meer inzicht krijgen in welke aanpak het beste werkt en doet onderzoek naar de stappen die je moet doorlopen om tot een goede aanpak te komen. Een onderdeel van het onderzoek is de beschrijving van hoe je van idee tot uitvoering komt. Het ‘Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak’ wordt vandaag gepubliceerd tijdens de landelijke ‘Voor de Jeugd Dag’ in Amsterdam, die dit jaar voor de zevende keer plaatsvindt.

Met het Ontwikkeldocument MDA++ willen de samenwerkende organisaties een leidraad bieden, die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting. Het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling is namelijk niet zo lineair als in de literatuur vaak beschreven; het is vaak een vicieuze cirkel van geweld, die van generatie op generatie doorgaat. Op basis van experimenteren en stap voor stap verbeteren is uiteindelijk de multidisciplinaire aanpak ontstaan zoals deze nu wordt gebruikt.

Anneke Jelsma en Rolien Tolsma zijn beiden betrokken als projectleider bij het ontwikkelen en uitvoeren van MDA++. Samen met de onderzoeksgroep van Fier hebben ze de stappen van 2011 tot nu beschreven in het Ontwikkeldocument MDA++ en deze aangevuld met onderzoek en literatuur.
Jelsma: ‘Uit onze ervaringen en onderzoeken blijkt dat de aanpak alleen werkt wanneer alle leden van het gezin, indien nodig, hulp krijgen. De kern van de aanpak is dat er samengewerkt wordt; het stoppen van geweld is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en hulpverleners.’ Het MDA++ blijft zo lang als nodig betrokken bij een gezin. Het is pas klaar als geweld en verwaarlozing stoppen en iedereen zich weer kan ontwikkelen.

MDA++

MDA++ staat voor ‘Multidisciplinaire Aanpak’ en is een samenwerkingsverband voor een systeemgerichte, multidisciplinaire, intersectorale en specialistische aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Het samenwerkingsverband bestaat uit Veilig Thuis Friesland, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden, Politie en Openbaar Ministerie. De werkwijze richt zich op alle betrokkenen; de slachtoffers, de plegers en de kinderen als getuige van het huiselijk geweld. Het samenwerkingsverband MDA++ Friesland bestaat sinds 2011. Meer informatie over MDA++ is te vinden op de websites van de samenwerkingspartners.

De uitgave van het Ontwikkeldocument is mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw.

> bekijk het gehele Ontwikkeldocument MDA++