chat

Gedwongen huwelijk? Praat erover of zoek hulp

Gepubliceerd op 23 juli 2020
Gedwongen huwelijk? Praat erover of zoek hulp

Elk jaar lopen tientallen jongeren het risico om uitgehuwelijkt te worden, in Nederland en in het buitenland. Hoewel grote delen van de wereld nog op slot zitten, zullen families naar verwachting hun plannen voor een gedwongen huwelijk ook in deze tijd doorzetten. Samen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) vraagt Fier deze zomer aandacht voor huwelijksdwang.

Diny Flierman, manager LKHA: 'Huwelijksdwang vindt het hele jaar door plaats, maar we zien vaak een piek in de zomer. Dat is de periode waarin ouders met jongeren, onder het mom van vakantie of een familiebezoek, afreizen naar het land van herkomst. Daar worden ze vervolgens voorgesteld aan hun verloofde of komen ze erachter dat ze moeten trouwen. Voor de buitenwereld is het meestal niet zichtbaar dat jongeren in Nederland al veel langer te maken hebben met druk vanuit hun familie; dat ze niet vrij zijn om te kiezen met wie ze thuiskomen. Die druk kan heel subtiel zijn, maar het komt ook voor dat ouders of andere familieleden bijvoorbeeld hun telefoon controleren en ze constante druk ervaren om te voldoen aan de verwachtingen van hun familie of de gemeenschap. In de drie video’s laten we zien met wat voor heftige uitspraken zij thuis geconfronteerd worden. Het is een duivels dilemma als je van je ouders hoort "Je bent onze dochter niet meer" of "Als je niet trouwt, ben je dood". Deze jongeren willen net zo vrij zijn als hun leeftijdgenoten en zelf bepalen met wie ze omgaan. Maar ze betalen daarvoor soms een hoge prijs: een breuk met hun familie.'

Hulp zoeken
Door de ingewikkelde situatie waarin jongeren zitten, zoeken ze niet altijd (op tijd) hulp. Om huwelijksdwang te voorkomen is het belangrijk dat potentiële slachtoffers in een vroeg stadium aan de bel trekken. 'Het lastige is dat jongeren zichzelf niet altijd zien als slachtoffer,' zegt Linda Terpstra, bestuursvoorzitter van Fier. 'Tegelijkertijd weten ze wel dat ze in de problemen zitten en ervaren ze forse psychologische druk omdat ze niet willen voldoen aan de wensen van hun familie of de gemeenschap en in sommige gevallen hebben ze ook te maken met (dreiging van) fysiek geweld. Juist daarom is het zo belangrijk dat jongeren – meisjes en jongens - zich bewust zijn van het feit dat je je verhaal kwijt kunt, eventueel zelfs anoniem, en dat er altijd hulpverleners voor je klaarstaan. In Nederland én in het buitenland.'

Confronterende video’s
In de komende weken vragen het LKHA en Fier via social media aandacht voor de problematiek. De verhalen van slachtoffers en de heftige reacties van hun ouders staan centraal in drie korte video’s en laten zien dat niet alleen meisjes en vrouwen slachtoffer worden van huwelijksdwang. De verhalen van slachtoffers in de  video’s zijn waargebeurd. In de serie is er bewust voor gekozen om de identiteit van deze jongeren te beschermen. Daarom zijn de namen gefingeerd en wordt er gebruik gemaakt van figuranten. Het doel van de video’s is om jongeren te laten zien dat ze niet alleen staan en hen aan te sporen op tijd aan de bel te trekken als ze in de problemen zitten.

Bekijk de video’s via:
huwelijksdwangenachterlating.nl/herkenbaar

Herkenbaar?
Praat er over of zoek hulp via chatmetfier.nl of bel met Veilig Thuis: 0800 2000.

Zit je in het buitenland en heb je hulp nodig?
In het buitenland kun je hulp vragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken via telefoonnummer 0031 247 247 247 en bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating via 0031 70 345 4319.
 

Gerelateerde artikelen