chat

Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning

Gepubliceerd op 12 november 2021
Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning

Aandacht voor het gehele gezin in de forensische zorg is belangrijk voor zowel ouder(s) als kinderen en hun ontwikkeling. Maar vaak is het contact tussen de forensische cliënt en andere gezinsleden al voor het zorgtraject ontwricht of verstoord. Wat is belangrijk bij gezinsgericht werken in de forensische zorg? Fier en Hogeschool Leiden werkten samen om hier een antwoord op te formuleren.

Er wordt onvoldoende gezinsgericht gewerkt in de forensische zorg. Een zorgelijke situatie, want er is daardoor te weinig oog voor het verbeteren en herstellen van het onderlinge contact tussen gezinsleden. Een voordeel van gezinsgericht werken is dat het voor veel forensische cliënten motiverend kan werken tijdens het herstel, omdat er perspectief en zingeving wordt gecreëerd. Op lange termijn is het risico op herhaling ook lager en tot slot kan een gezinsbenadering een positieve uitwerking hebben op de ontwikkeling van de kinderen.

Gezinsgericht werken vraagt om het afwegen van verschillende belangen van alle gezinsleden, van hun veiligheid en van hun voorgeschiedenis. Om dit goed te doen is multidisciplinaire en sectoroverstijgende samenwerking een vereiste. Belangrijkste uitkomst van deze verkenning, waarvoor cliënten en zorgprofessionals zijn geïnterviewd, is een drietal punten die van belang zijn om mee te nemen bij een gezinsgerichte aanpak: het goed in kaart brengen van de gezinssituatie en (on)veiligheid, het herstellen van contact en ouderschap en het versterken van het gezin ten behoeve van re-integratie. Om dit vorm te geven is het van belang dat er een breed gedragen visie komt ten aanzien van forensische zorg én de rol van het gezin hierbij.

Het verkennende onderzoek is mogelijk gemaakt met subsidie van KFZ.

>> Lees hier het volledige rapport

Gerelateerde artikelen