chat

In vijf stappen naar betere (jeugd)hulp

Gepubliceerd op 27 juli 2022
In vijf stappen naar betere (jeugd)hulp

Je zult maar slachtoffer zijn van geweld: van uitbuiting, verkrachting of misbruik. Je zult maar op zoek zijn naar veiligheid en steeds op dichte deuren stuiten, omdat je casus ‘te complex’ is of niet past in het zorgsysteem, of omdat niemand zijn handen wil branden aan jouw situatie en trauma’s. Je zult je maar ontzettend alleen voelen en al je toekomstperspectief kwijt zijn. Je zult maar dubbel slachtoffer zijn: eerst van het geweld dat jou is aangedaan en vervolgens van het zorgsysteem dat je had moeten helpen, maar je keihard in de steek laat.

Specialistische zorg

Kinderen, jongeren en volwassenen die slachtoffer zijn van seksueel geweld, uitbuiting en mishandeling kampen met de desastreuze gevolgen van het geweld en vervolgens krijgen ze niet de hulp en veiligheid die ze nodig hebben.
Geweld heeft ernstige, langdurige gevolgen voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van slachtoffers. Hierdoor ontwikkelen zich vaak ook problemen op andere levensgebieden zoals relaties, onderwijs, werken, wonen en financiën. Het vergt bijzondere expertise om dit tij te keren.

Wat is er nodig?

Net als bij slachtoffers met ernstige brandwonden is er ook bij slachtoffers van geweld geen tijd te verliezen. De slachtoffers met ernstige brandwonden worden rechtstreeks overgebracht naar het landelijk brandwondencentrum. Helaas is dit bij de slachtoffers van ernstig geweld meestal niet het geval, met alle nadelige gevolgen van dien.
Ernstig geweld vereist vergelijkbare specialistische zorg op landelijk niveau, zonder uitstel: topintegrale zorg

Topintegrale zorg combineert hoogspecialistische zorg (High Intensive Care) met veiligheid en bescherming (High Safety) en met onderwijs, werk en maatschappelijke participatie (Intensive Education). En dit alles onder één dak. Bij Fier bouwen we sinds 1999 aan:

  • veiligheid en bescherming, zodat het geweld stopt en herstel kan plaatsvinden;
  • tijdige, multidisciplinaire, integrale domein-overstijgende derdelijns hulp; 
  • behandeling waarbij het gehele systeem wordt betrokken en die doorloopt, ook na de achttiende verjaardag van een cliënt;
  • maatwerk en aanpak van (achterliggende) problemen op álle gebieden en van trauma’s; 
  • met praktische hulp en gericht op talenten, competenties en de toekomst.

In vijf stappen naar betere jeugdhulp

  • Stop met slachtoffers van ernstig geweld eerst lokaal (of regionaal) te behandelen. Geef ze direct de nodige specialistische zorg en veiligheid die in gemeenten ontbreekt, dat voorkomt grotere ellende.
  • Realiseer meer bijzondere vormen van veiligheid en bescherming die noodzakelijk zijn, in een kindvriendelijke, traumasensitieve en open setting; en in nauwe samenwerking met (gespecialiseerde diensten van) politie en OM, zoals we die bij Fier al jaren bieden.
  • Maak geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) een zelfstandige behandeltitel. Zo kun je slachtoffers en hun gezinnen zonder belemmering van domeinafgrenzingen meteen echt helpen.  
  • Borg en financier topintegrale zorg voor geweldsslachtoffers op landelijk niveau en maak dat gemeenten en regio’s profiteren van de opgebouwde kennis. 
  • Ontwikkel topintegrale zorg dóór als krachtig alternatief voor de gesloten jeugdzorg wanneer ambulante zorg niet volstaat.

Doe het nu, verlies geen tijd. Fier komt graag samen met u in beweging!

KLIK HIER OM DIT ARTIKEL ALS PDF TE DOWNLOADEN

Gerelateerde artikelen