chat

Jellie Tiemersma benoemd als lid Raad van Toezicht

Gepubliceerd op 11 december 2019
Jellie Tiemersma benoemd als lid Raad van Toezicht

Fier heeft op 11 december 2019 een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd. Jellie Tiemersma volgt per 1 februari 2020 Janna van der Kamp op, die na het bereiken van de maximale termijn, terugtreedt als toezichthouder van Fier.

Met de benoeming van Jellie Tiemersma trekt Fier veel kennis en ervaring aan. Tiemersma heeft hiervoor diverse directie- en bestuursfuncties van maatschappelijke organisaties bekleed, onder meer in zorg, welzijn en volkshuisvesting. Daarnaast heeft zij vanuit een aantal bestuurlijke nevenfuncties een breed politiek-bestuurlijk netwerk. Tiemersma zet zich in voor diversiteit en inclusie, (organisatie) verandering, (sociaal) ondernemerschap en (her) positionering van organisaties. In 2017 was zij genomineerd voor de ‘Vrouw in de Media Award Groningen’.

De Raad van Toezicht is verheugd met de komst van Tiemersma: ‘Met Jellie Tiemersma treedt een ervaren toezichthouder aan, met een schat aan ervaring in onder meer sociale ondernemingen. Die ervaring zal heel waardevol zijn bij de verdere ontwikkeling van de sociaal maatschappelijk activiteiten van Fier. Binnen de Raad van Toezicht zal Jellie, gezien haar financieel economische ervaring, zitting nemen in de Auditcommissie.’ Ook Tiemersma kijkt uit naar haar functie in de raad van toezicht: ‘Ik ben enorm trots dat ik mijn ervaring en kwaliteiten mag inzetten voor een organisatie als Fier. Met mijn bijdrage hoop ik de positie te versterken van al diegenen waar iedereen bij Fier zich dagelijks voor inzet.’

Fier: hulp bij geweld

Fier is landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De organisatie wil geweld voorkomen, geweld stoppen en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier biedt veilige opvang, gespecialiseerde begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen slachtoffers, getuigen én plegers van geweld. De expertisegebieden zijn huiselijk geweld, seksueel geweld, loverboyproblematiek, mensenhandel, eergerelateerd geweld, kindermishandeling en (vroegkinderlijke) traumatisering. Vanuit een holistische visie zet Fier sterk in op de relatie met familie en vrienden en deelname aan sport, onderwijs, praktijkervaring en werk. Daarmee heeft Fier niet alleen oog voor het trauma, maar ook voor trots en toekomst.

De Raad van Toezicht stelt zich ten doel om de continuïteit van de organisatie te waarborgen; financieel en zorginhoudelijk. Ook wil de raad de kernwaarden van Fier behouden en verder ontwikkelen; preventief, innovatief, holistisch en integraal.

Gerelateerde artikelen