chat

Kinderrechten

Gepubliceerd op 18 september 2019
Kinderrechten

Wietze de Haan, politicus en ambassadeur van Fier, schrijft columns voor Fier. Deze keer gaat zijn column over aandacht voor kinderrechten.

Misbruik en mishandeling is van alle tijden en dient steeds opnieuw bestreden te worden. In het bijzonder als het om kinderen gaat.

In 2017 zijn in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een of andere vorm van kindermishandeling. Dat is ongeveer 3 procent van alle kinderen in Nederland. Hoewel het in Nederland gelukkig beter gaat met dit probleem, toch zijn er nog de nodige problemen voor kinderen.

Als men deze cijfers spiegelt met onderzoeken die al een aantal jaren eerder zijn gedaan, blijkt dat er weinig verschillen zijn in het aantal kinderen dat met één of meerdere vormen van kindermishandeling te maken heeft gehad. En dat is een trieste constatering. Er is in die onderzoeken geen verbetering in het tegengaan van kindermishandeling vastgesteld. Wel bleek blijkt dat kinderen vaak worden mishandeld door hun ouders, waarbij onder andere gedacht moet worden aan emotionele verwaarlozing en fysieke verwaarlozing. Opvallend maar niet verrassend is dat seksueel misbruik het minst wordt gemeld.

Eerder heb ik al eens gesproken over de rechten van het kind. Kinderen moeten beschermd worden tegen alle vormen van geweld, mishandeling en verwaarlozing. Ieder kind heeft recht op bescherming tegen mishandeling. Kinderen die mishandeld worden, vinden het vaak moeilijk om het iemand anders te vertellen. Veel kinderen schamen zich bijvoorbeeld. Of ze zijn bang dat ze uiteindelijk bij hun ouders worden weggehaald. Begrijpenlijk, maar het helpt niet om het probleem op te lossen.

Iedereen die een vermoeden heeft van kindermishandeling heeft daarom de plicht om hier iets mee te doen. Het bespreekbaar maken van dit soort problemen is een must om mishandeling of verwaarlozing tegen te gaan. Zoals al eerder gezegd, kinderen en jongeren, hebben rechten, vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Veel landen respecteren de afspraken die hierover zijn gemaakt, maar hebben mishandeling en verwaarlozing niet kunnen uitbannen.

We moeten meer investeren in het bij overheden, waaronder gemeenten, onder de aandacht brengen van Kinderrechten. Het overbrengen van kennis over kinderrechten, van raadslid tot ambtenaar, van wethouder tot verzorgende, van onderwijzer tot gymleraar moeten de rechten van het kind 'tussen de oren' zitten. Dat kan helpen dit probleem uiteindelijk te verkleinen.
 
Wietze de Haan
 Ambassadeur van Fier