Linda Terpstra genomineerd voor Vrouw in de Media Award

Gepubliceerd op 10 januari 2019
Linda Terpstra genomineerd voor Vrouw in de Media Award

Voor de tiende keer wordt dit jaar de Vrouw in de Media Award 2018 uitgereikt; een prijs voor gezichtsbepalende vrouwelijke deskundigen die zich in de media hebben laten zien. Naast een landelijke winnares, wordt ook een winnares per provincie gekozen. Voor de provincie Friesland is onze bestuursvoorzitter Linda Terpstra genomineerd en daar zijn wij natuurlijk heel trots op.

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van mediaplatform VIDM en sprekersbureau ZijSpreekt. De genomineerde vrouwen zijn voorgedragen door journalisten en daarbij is gekeken naar de opvallende aanwezigheid van vrouwelijke experts in de landelijke media. Men vindt dat belangrijk, omdat slechts twintig procent van de mensen in het nieuws vrouw is. De organisatoren van de award willen vrouwen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en willen redacties aanmoedigen om vrouwen vaker zichtbaar te maken. Daarom worden dit jaar voor de tweede keer ook regionale prijzen vergeven; de zichtbaarheid in de lokale en regionale media is immers minstens zo belangrijk. Ook deze vrouwelijke rolmodellen per provincie zijn gekozen op voordracht van journalisten.

De genomineerden van Friesland
Per award zijn tien vrouwen genomineerd. Voor de provincie Friesland zijn dat Jildou Valk, Ria Kra, Jannewietske de Vries, Claudy Jongstra, Janneke Spoelstra, Marit Bouwmeester, Dieuwkje Bakker, Eva van der Plas en Marcella Veldhuis-Andringa en Linda Terpstra. Ook Linda Terpstra is genomineerd, onder andere omdat zij zich onder andere in de media sterk maakt voor de opvang en behandeling van (seksueel) misbruikte jongens.

Prijsuitreiking
Op maandagavond 11 februari is er ter gelegenheid van tien jaar Vrouw in de Media Award een jubileumevent in Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Minister Ingrid van Engelshoven van OCW zal de landelijke Award-winnares bekendmaken en ook de regionale winnaressen worden dan bekendgemaakt. De winnaars worden gekozen op basis van publieksstemmen en een jurykeuze.

Via www.vrouwindemedia.nl kun je je stem uitbrengen.

Linda Terpstra van Fier
Linda Terpstra van Fier