chat

Loverboys in Jeugdjournaal

Gepubliceerd op 28 oktober 2019
Loverboys in Jeugdjournaal

Op 18 oktober heeft Jeugdjournaal een uitzending over loverboys en meisjes gemaakt. Het was een vervolg op de uitgebreide uitzending over uitbuiting en misbruik van jongens.

> bekijk de uitzending van het Jeugdjournaal: Loes kwam op haar 14de in de prostitutie

Uitnodiging voor pers

Als landelijk behandel- en expertisecentrum wil Fier inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. De organisatie streeft naar het agenderen van maatschappelijke vraagstukken en het bewerkstelligen van duurzame veranderingen op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Landelijke, regionale en lokale publiciteit spelen hierbij een essentiële rol.

Alle pers en media worden van harte uitgenodigd om te publiceren over Fier en/of geweld in afhankelijkheidsrelaties. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Communicatie via (058) 215 7084 of .