Nieuwe factsheets voor professionals over huiselijk geweld en kindermishandeling

Gepubliceerd op 22 november 2018
Nieuwe factsheets voor professionals over huiselijk geweld en kindermishandeling

Vandaag publiceert het ministerie van VWS 25 factsheets over huiselijk geweld en kindermishandeling. De factsheets zijn bedoeld voor professionals en ontwikkeld door een samenwerkingsverband van meer dan vijftig organisaties in het kader van de Week tegen Kindermishandeling.

De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en hoe te handelen. Ze bieden praktische tips en handelingsperspectieven bij het signaleren van alle typen geweld. Ook geven de factsheets een aanzet tot handelen voor alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, psychologen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, onderwijzend personeel, kinderopvangmedewerkers en wijkteammedewerkers.

De factsheets zijn opgesteld in het kader van de Week tegen Kindermishandeling. Ze zijn ontwikkeld door een samenwerkingsverband van meer dan vijftig organisaties. Vanuit Fier hebben we hier ook een bijdrage aan kunnen leveren.

Meer informatie
De factsheets zijn gratis en openbaar beschikbaar (ook in het Engels) op Huiselijk Geweld.