chat

Ombudsman onderzoekt knelpunten financiele regelgeving voor clienten vrouwenopvang

Gepubliceerd op 25 oktober 2016
Ombudsman onderzoekt knelpunten financiele regelgeving voor clienten vrouwenopvang

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar knelpunten rond de financiële situatie van vrouwen in de vrouwenopvang als gevolg van wet- en regelgeving. Fier heeft eerder een signaal afgegeven dat vrouwen financieel in moeilijkheden komen doordat onder andere zak- en kleedgeld dan wel bijzondere bijstand niet overeenkomt met de praktijk. Een verkennend onderzoek naar deze problematiek is voor de ombudsman aanleiding voor een formeel onderzoek.

De ombudsman onderzoekt de aansluiting van de uitvoeringspraktijk van wet- en regelgeving rond sociale en financiële voorzieningen op het dagelijks leven van kwetsbare burgers in crisissituaties, in het bijzonder de vrouwenopvang. Voor het onderzoek wordt onder andere gesproken met vrouwen in de opvang, vertegenwoordigers van betrokken overheidsinstanties en  professionals. De ombudsman rondt het onderzoek voor de zomer van 2017 af.

Achtergrond
Uit de verkenning die eerder plaatsvond naar aanleiding van de signalen van Fier, is het beeld ontstaan dat vrouwen in de opvang onder de armoedegrens (kunnen) komen omdat de theorie van wet- en regelgeving (zak- en kleedgeld dan wel bijzondere bijstand) niet overeenkomt met de dagelijkse praktijk. Zo lopen de vaste lasten gewoon door, zoals de kosten van een (huur)woning, verzekeringskosten, omdat de vrouwen vaak in een crisissituatie in de opvang terecht kwamen. Ook bleek dat vrouwen vaak enorme bureaucratie ervaren, zowel bij het aanvragen van een uitkering als bij het regelen van een vrijstelling van eigen bijdragen als zij in de opvang verblijven.

Daarnaast krijgen zij met een grote hoeveelheid aan complexe regelgeving te maken, die het voor henzelf maar ook voor hun hulpverleners moeilijk maakt  problemen snel en integraal aan te pakken. Dit vertraagt een verbetering of (financiële) oplossing voor deze vrouwen, die veelal ook nog in een kwetsbare positie verkeren.

Gerelateerde artikelen

Geld: ik kan (helaas) niet zonder

Geld: ik kan (helaas) niet zonder

Jitske is een jonge vrouw. Ze verbleef in heel wat jeugdinstellingen en was tot voor kort in behandeling bij Fier omdat ze een nieuw leven op wil bouwen nadat ze slachtoffer werd van mensenhandel.&nbs...

Lees meer

Schulden? Maak ze bespreekbaar

Schulden? Maak ze bespreekbaar

Opvallend: veel vrouwen en jonge meiden die in de opvang verblijven vanwege een geweldsverleden hebben schulden. Variërend van één of twee betalingsachterstanden tot tienduizenden e...

Lees meer

Nieuw: boek Geld & Geweld

Nieuw: boek Geld & Geweld

Veel slachtoffers van geweld kampen met financiële problemen. En hulpverleners weten vaak niet wat te doen aan deze problematiek. Dit blijkt uit onderzoek van Fier. Fier deed ruim anderhalf jaar ...

Lees meer