chat

Onderzoek aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Gepubliceerd op 17 november 2020
Onderzoek aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld? Het Verwey-Jonker Instituut deed - in opdracht van Augeo Foundation, het Ministerie van VWS en dertien Veilig Thuis regio's - anderhalf jaar lang onderzoek bij 576 gezinnen. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het rapport 'Kwestie van een lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?' Hieruit blijkt dat gezinnen waar geweld plaatsvindt landurige en specialistische hulp nodig hebben.

‘Het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut is van groot belang’, zegt bestuursvoorzitter Linda Terpstra van Fier. ‘De uitkomsten ervan geven ons input voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, en sluiten naadloos aan op wat Fier in haar Veilige Veste wil doen. Namelijk: integrale, samenhangende en duurzame zorg aanbieden aan de meest kwetsbaren van onze samenleving.’

Uit het onderzoek blijkt echter ook dat er in Nederland nog veel te doen is als het gaat om de juiste hulp voor gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling spelen. Terpstra: ‘Hopelijk zorgt dit rapport voor nieuwe impulsen, voor een verbeterslag. Laat dit rapport niet voor niets zijn. Laten we nu ook écht met elkaar het verschil gaan maken en investeren in wat wél werkt. We moeten het met elkaar, en dus ook met deze gezinnen zelf, hebben over hoe we die beste zorg gaan leveren. Deze gezinnen actief betrekken en aan ze vragen: wat hebben jullie nodig? Pas als we deze gezinnen kunnen bieden wat ze écht nodig hebben, kunnen we huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen.’
 
Terpstra benadrukt nog een doelgroep: de pleger. ‘Plegers worden vaak vergeten als het gaat om goede behandeling. Maar laten we ons ook richten op hen. Ook zij hebben namelijk vaak een achtergrond van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij zijn in die zin net zo goed slachtoffer – alhoewel ze natuurlijk altijd verantwoordelijk blijven voor hun daden.’

> Bekijk hier de factsheet of infographic van de onderzoeksresultaten.

Gerelateerde artikelen