chat

Onderzoek: neemt het geweld af bij cliënten van het MDA++ Friesland en Fier?

Gepubliceerd op 26 november 2020
Onderzoek: neemt het geweld af bij cliënten van het MDA++ Friesland en Fier?

Begin deze maand kwam Verwey-Jonker met de resultaten van een landelijk onderzoek dat zij deden onder 576 gezinnen die bij Veilig Thuis werden aangemeld. De belangrijkste conclusie: gezinnen waar partnergeweld en huiselijk geweld spelen, hebben langdurige specialistische hulp nodig. Pas als het geweld echt is gestopt, gaat het beter met ouders en kinderen. *

Verwey-Jonker voert in samenwerking met de onderzoeksgroep van Fier hetzelfde onderzoek uit in Friesland, namelijk bij (1) de Multi Disciplinaire Aanpak (MDA++) Friesland en bij (2) de Landelijke Transitie Arrangementen (LTA) voorzieningen van Fier.
 
Het onderzoek bij het MDA++ Friesland loopt als sinds 2017 en wordt eind 2021 afgerond. Er doen al bijna 50 gezinnen mee. Zij vullen bij de start van de hulpverlening, na een jaar én na anderhalf jaar een vragenlijst in. Door de resultaten van deze meetmomenten te vergelijken, hoopt het MDA++ Friesland aan te tonen dat de aanpak wérkt.
 
Onder de LTA voorzieningen van Fier vallen de leefgroepen Asja, Metta en Zahir. Het betreft de opvang van respectievelijk loverboyslachtoffers, meiden met complex trauma en slachtoffers van eergerelateerd geweld. Ook op deze groepen voert Verwey-Jonker hetzelfde meerjarige onderzoek uit waarmee de effectiviteit van de zorgprogramma’s kan worden onderbouwd. Er hebben al meer dan 100 meiden aan het onderzoek deelgenomen.

De eerste rapportage wordt begin 2021 verwacht. Houd onze website en social media kanalen hiervoor in de gaten!

*
Lees volledige rapport ‘Kwestie van lange adem' van Verwey-Jonker

Gerelateerde artikelen