chat

Onderzoek Universiteit Leiden: Meer slachtoffers van kindermishandeling tijdens lockdown

Gepubliceerd op 8 januari 2021
Onderzoek Universiteit Leiden: Meer slachtoffers van kindermishandeling tijdens lockdown

De Universiteit van Leiden kwam deze week naar buiten met een rapport over het aantal slachtoffers van kindermishandeling tijdens de eerste lockdown. Geschat wordt dat dit aantal hoger ligt dan in de periode zónder lockdown. 'Vooral gezinnen met kinderen over wie al zorgen bestonden lijken kwetsbaar.'

Uit het onderzoek - uitgevoerd door het Instituut Pedagogische Wetenschappen blijkt dat één op de 40.000 kinderen in Nederland mishandeling hebben meegemaakt in de eerste lockdown. Deze aantal is significant hoger dan in de periode zonder lockdown. Er is vooral een toename zichtbaar van het aantal slachtoffers van emotionele verwaarlozing, zoals verwaarlozing van onderwijs en getuige zijn van huiselijk geweld.

Onderzoek: Effecten van Corona

Ook bij Fier zagen we het aantal slachtoffers dat op de chat kwam voor kindermishandeling stijgen: van 470 (januari/februari) naar 851 (maart/april) personen. En niet alleen het aantal slachtoffers van kindermishandeling steeg: ook het aantal slachtoffers van (online) seksueel geweld en seksuele uitbuiting nam toe. Eerder dit jaar publiceerden wij onze onderzoeksresultaten over de effecten van corona. ‘De coronacrisis heeft meerdere effecten gehad op de samenleving’, vertelt Johannes Dijkstra van Fier. ‘Ook op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit was bij Fier heel duidelijk terug te zien bij de chat. Het aantal hulpvragers nam daar met bijna 40 procent toe; van 1815 in januari en februari naar 2494 in maart en april. Bijna 85% hiervan was 25 jaar of jonger.’

>> Bekijk hier ons rapport 'Effecten van Corona'

Gerelateerde artikelen