chat

OPROEP: Stop geweld en uitbuiting, te beginnen bij kinderen

Gepubliceerd op 23 april 2021
OPROEP: Stop geweld en uitbuiting, te beginnen bij kinderen

Wij roepen de Tweede Kamer en het kabinet op om voorrang te geven aan de bescherming en veiligheid van mensen die te maken hebben met geweld en uitbuiting, vooral kinderen en jongeren. Of het nu gaat om verwaarlozing, mishandeling, misbruik, (seksuele) uitbuiting of online geweld, slachtoffers kunnen jarenlang last van trauma’s hebben. Na verkeersongevallen is dit soort geweld de grootste niet-natuurlijke doodsoorzaak. Veel slachtoffers van geweld worden steeds opnieuw slachtoffer. Ze komen niet aan een toekomst toe omdat ze met een belast verleden niet verder kunnen. Geweld wordt van de ene op de andere generatie overgedragen en heeft langdurig impact op maatschappelijk niveau.

Geweld komt veel voor maar wordt slecht gezien. Geweld tegen kinderen en volwassenen moet stoppen en de mensen die het hebben meegemaakt, moeten onze best mogelijke zorg krijgen. Met veiligheid, bescherming en (trauma) behandeling voor duurzame kansen op een zelfstandig leven.

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de signalering en aanpak van geweld door gemeenten en wijkteams. Helaas heeft dat onvoldoende effect gehad. Zo kunnen hardnekkige misstanden die specialistische kennis behoeven, zoals (seksuele) uitbuiting en eergerelateerd geweld, voortbestaan. Zo krijgen geweldslachtoffers vaak te laat of onvoldoende adequate hulp, veiligheid en bescherming waardoor er niet sprake is van een werkelijke oplossing.

‘Je doet er wel toe! Dat zou ik willen zeggen tegen kinderen die geweld meemaken. De hele wereld ligt nog aan je voeten’

- Voormalig slachtoffer van uitbuiting

De oproep in het kort

We roepen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet op:
I. Neem uw stelselverantwoordelijkheid in de strijd tegen geweld en uitbuiting.
II. Onderken dat de aanpak van geweld en uitbuiting specialistische expertise vereist die op lokaal, regionaal én landelijk niveau is geborgd.
III. Geef slachtoffers van geweld en uitbuiting de toekomst die ze verdienen.

We doen aanbevelingen voor een goede lokale, regionale en landelijke aanpak met:
• Richtlijnen voor signalering, triage en behandeling.
• Heldere afspraken over hulp op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
• Specialistische en integrale zorg, veiligheid en bescherming voor geweldslachtoffers met complexe problemen in enkele landelijke expertise- en behandelcentra.
• Verdere ontwikkeling van kennis en behandelingen en ruimte voor innovatie.
• Goede hulp voor slachtoffers: offline en online, laagdrempelig, professioneel.
• Sterk vereenvoudigde systemen voor het bekostigen en verantwoorden van landelijke en specialistische zorg.

Ondersteun deze oproep ook!

Al meer dan 66 organisaties staan achter deze oproep. De oproep ondersteunen - als organisatie of individu - kan door ons bericht te liken.

>> Bekijk hier de volledige oproep én de organisaties die deze ondersteunen

Gerelateerde artikelen