chat

Reactie op artikel over datalek bij Fier

Gepubliceerd op 11 september 2021
Reactie op artikel over datalek bij Fier

Op zaterdag 11 september is een artikel verschenen over een datalek bij Fier en de daaropvolgende klacht.

Wij hebben kennis genomen van de inhoud van het artikel en constateren dat er onjuistheden en onvolledigheden in staan. Daarnaast zijn bepaalde gebeurtenissen in een verkeerde context geplaatst.

Fier heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en dat geldt zeker voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Wij zijn continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren en trekken daarom altijd lering uit gebeurtenissen in de praktijk en passen onze werkwijze zo nodig aan. Klachtenprocedures vormen een onderdeel van ons kwaliteitssysteem.

Met het oog op ons beroepsgeheim kunnen wij vanzelfsprekend niet ingaan op (klachten van) individuele cliënten en casuïstiek. In zijn algemeenheid kunnen wij wel zeggen dat wij te allen tijde werken met een adequate klachtenregeling op basis waarvan klachten zorgvuldig en kritisch worden afgehandeld. Indien uit een klacht blijkt dat onze werkwijze en procedures voor verbetering vatbaar zijn, dan nemen we maatregelen om die verbeteringen door te voeren.
Ook in het geval van deze klacht hebben wij zorgvuldig gehandeld. Een eventueel onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie via communicatie@fier.nl.

Gerelateerde artikelen