Samenwerking organisaties nieuw behandelprogramma jongeren

Gepubliceerd op 6 september 2018
Samenwerking organisaties nieuw behandelprogramma jongeren

Fier, Jeugdhulp Friesland, GGZ Friesland en Reik starten samen in Friesland met een homebased behandelprogramma voor jongeren met ernstige gedragsproblemen: Multi Systeem Therapie (MST). Het doel van het behandelprogramma is om te voorkomen dat jongeren uithuisgeplaatst worden. Kenmerkend is dat de behandeling plaatsvindt in de eigen omgeving van de jongeren. 

Multi Systeem Therapie is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen (zoals agressief gedrag, uitval of wangedrag op school, middelenmisbruik, crimineel gedrag, of in aanraking komen met politie en justitie - vaak is er een combinatie van verschillende problemen) bij wie uithuisplaatsing dreigt. De MST behandeling is een alternatief voor een uithuisplaatsing.
 
Een MST behandeling duurt tussen de 3 en 5 maanden. Kenmerkend is dat de behandeling in de thuissituatie en eigen omgeving van de jongere plaatsvindt. Ouders of verzorgers worden intensief betrokken bij de behandeling, evenals andere personen die belangrijk zijn voor de jongere. Op deze manier worden risicofactoren in gezin, familie, buurt, school en vrienden verminderd. Multi Systeem Therapie (MST) en Multi Systeem Therapie-Child Abuse and Neglect (MST-CAN) zijn ontwikkeld in de VS en bewezen effectief. 

Gezamenlijke nieuwe afdeling

Jeugdhulp Friesland, Fier, GGZ Friesland en Reik bieden hoog specialistische Jeugdhulp en Jeugd GGZ. Gezamenlijk wordt een afdeling MST ingericht. De nieuw te vormen afdeling MST bestaat uit twee teams: Multi Systeem Therapie (MST) en Multi Systeem Therapie-Child Abuse and Neglect (MST-CAN). 

Barbara Fisher, manager behandelcentrum bij Fier: 'Ik ben trots dat we met 4 organisatie samen MST in Friesland gaan bieden en onze expertise bundelen in de MST-teams. Situaties in gezinnen kunnen erg moeilijk zijn. Ouders en jongeren staan er dan niet alleen voor. Samen met de gezinsleden wordt gewerkt aan oplossingen op het moment dat het uitzichtloos lijkt. Daar zetten we graag onze expertise voor in.'
 

Startbijeenkomst MST 29 oktober 2018

Maandag 29 oktober 2018 organiseren Reik, Jeugdhulp Friesland, GGZ Friesland en Fier in Leeuwarden een MST startbijeenkomst voor ketenpartners, wijk- en gebiedsteam, hulpverleners en beleidsmedewerkers. Tijdens de bijeenkomst wordt u uitgebreid geinformeerd, is er voldoende ruimte om vragen te stellen en eigen casuïstiek in te brengen. Meer informatie en aanmelden.

Vacatures MST teams

Voor de nieuw te starten teams zoeken wij:

Heb je interesse in deze prachtige uitdaging? Solliciteer dan op een van de vacatures.

Voor meer informatie over MST zie www.multisysteemtherapie.nl