Slachtoffers aanranding en verkrachting melden zich vaker bij een Centrum Seksueel Geweld

Gepubliceerd op 25 juni 2018
Slachtoffers aanranding en verkrachting melden zich vaker bij een Centrum Seksueel Geweld

Uit het jaarverslag van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) blijkt dat acute slachtoffers van aanranding en verkrachting zich in toenemende mate bij het CSG melden. Vergeleken met 2016 is er in 2017 sprake van een stijging van 33%. Vorig jaar meldden zich gemiddeld 3 acute slachtoffers per dag, waaronder 1 kind. 8% van de slachtoffers zijn jongens en mannen

Sinds januari bestaat het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in 16 regio’s. Het is dé plek voor kinderen en volwassenen die korter dan 7 dagen geleden een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt. In deze periode – ook wel de gouden week genoemd – liggen kansen op medisch, forensisch en psychologisch vlak. Door de nauwe samenwerking in het CSG tussen politie, (forensisch) artsen, verpleegkundigen en psychologen worden deze kansen optimaal benut. Slachtoffers die geen contact met politie willen kunnen ook in het CSG terecht, net als mensen die langer dan 7 dagen geleden zijn misbruikt. In 2017 meldden zich 1103 acute slachtoffers en 1521 niet-acute slachtoffers, met een piek in oktober tijdens #Metoo en de campagne periode. Bekijk hier het Jaarverslag 2017 van Centrum Seksueel Geweld.
 
Iva Bicanic, landelijk coördinator: “De neiging van slachtoffers is om direct na een aanranding of verkrachting te gaan douchen en erover te zwijgen. Ze hebben vaak last van angst, schuld en schaamte en beseffen zich mogelijk onvoldoende dat er in die eerste week kansen liggen voor hun gezondheid, de verwerking en het doen van aangifte. Onze schatting is dat wij nu maar 2% van het totaal aantal acute slachtoffers zien. Het is belangrijk dat meer mensen ons weten te vinden. Elk CSG is 24/7 bereikbaar via het gratis nummer 0800-0188. Zo kunnen we slachtoffers in een vroeg stadium helpen. Hulp binnen zeven dagen verkleint de kans op medische en psychische problemen”.
 
Yet van Mastrigt, zedenexpert bij het Landelijk Programma Zeden, Kinderpornografie, Kindersekstoerisme, is het eens met Bicanic over de voordelen van snel melden: “De politie heeft veel meer kans om bewijsmateriaal te vinden als er binnen een week sporenonderzoek wordt gedaan. Bij de helft van de acute slachtoffers in het CSG doen we forensisch-medisch onderzoek met als doel sporen veiligstellen en letselduiding”.
 
Het eerste CSG is begin 2012 opgericht. Sindsdien zijn er steeds meer regionale samenwerkingsverbanden opgericht met financiering van het Fonds Slachtofferhulp, de gemeenten, de (lagere) overheden en regionale samenwerkingspartners. Begin 2018 is het laatste CSG geopend, waarmee de landelijke uitrol naar 16 regio’s compleet is.

CSG Friesland

Ook het CSG Friesland zag in 2017 een stijging van het aantal slachtoffers dat zich meldde voor hulp. Gerda de Groot, projectleider CSG Friesland: 'We zien een grote behoefte aan de hulp van het Centrum Seksueel Geweld. Slachtoffers hoeven niet meer na te denken waar ze naar toe moeten voor hulp. Naar de politie? Naar de huisarts? Ze krijgen bij het CSG direct iemand aan de lijn die begrijpt wat ze hebben meegemaakt en die directe alle hulp inschakelt bij acute zaken. Slachtoffers hoeven hun verhaal niet steeds te herhalen. Ook bij seksueel geweld wat langer geleden is kijken we waar je terecht kunt voor de juiste hulp. Dat wordt als ontzettend fijn ervaren.' 

Het CSG Friesland valt onder de verantwoordelijkheid van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Fier, in nauwe samenwerking met de politie Noord-Nederland, GGD Friesland, regiecentrum Bescherming en Veiligheid en Slachtofferhulp Nederland.

Ben je slachtoffer van aanranding of verkrachting? Bel dan 0800-0188 voor hulp. Meer informatie over hoe het CSG Friesland helpt bij seksueel geweld.

Professional?
Neem als professional direct contact op met CSG Friesland via: 088-2080088 (binnen kantooruren) of mail naar .