Aan John de Mol

Foto bij brief aan John de Mol

Geachte heer De Mol, 

Eerlijk is eerlijk: uw optreden bij BOOS was onhandig.
Het getuigde van weinig besef voor wat het betekent om seksueel grensoverschrijdend gedrag mee te maken. Waarschijnlijk heeft u dat ook nooit hoeven meemaken en dan blijft het een abstractie. Voor ons is het dat niet. Het was ongemakkelijk, tenenkrommend zelfs voor slachtoffers maar ook voor professionals die dag in dag uit hulp bieden aan de slachtoffers van dit soort geweld.

U bent niet de enige in Nederland die niet goed begrijpt wat trauma en geweld met mensen doet en hoe ze ermee omgaan. Men begrijpt niet waarom slachtoffers mee zijn gegaan, waarom ze niet weggelopen zijn, waarom ze geen hulp vragen… Vaak begrijpen slachtoffers het zelf ook niet goed en geven ze zichzelf de schuld. Met alle gevolgen van dien.

Internationaal onderzoek wijst uit dat – tussen het moment van misbruik en het moment waarop slachtoffers ermee naar buiten durven te komen – er vaak vele maanden of zelfs vele jaren zitten. Meestal vertellen mensen die als kind misbruikt zijn pas als ze volwassen zijn over het misbruik; áls ze er al over vertellen. U kent ongetwijfeld de verhalen van mensen die in een oorlog vreselijke dingen hebben meegemaakt en hier niet over kunnen praten. Precies zo moeilijk kan het zijn om te praten over seksueel wangedrag.

U hebt met de vrouwen in uw bedrijf gesproken en het is u duidelijk geworden dat vrouwen zich niet zullen melden als de cultuur in een bedrijf niet als veilig genoeg wordt ervaren. U geeft aan dat u zich voor de volle honderd procent gaat inzetten om die veiligheid in uw bedrijf te realiseren. Verder zegt u: ‘Ik sta open om hier meer over te leren met behulp van experts en de dialoog intern hierover aan te gaan. Ik hoop dat daarmee ook een bredere maatschappelijke discussie tot stand komt.’ Gelukkig is die hoop inmiddels werkelijkheid: de discussie is er. 

Ons voorstel: laten we hierin samen optrekken en een coalitie aangaan.
Wij zetten ons al vele jaren in om die brede maatschappelijke discussie aan te jagen omdat wij niet met de kraan open willen dweilen. Die kraan moet dicht. Immers, de beste hulp die we slachtoffers kunnen bieden, is een samenleving waarin seksueel geweld niet meer voorkomt. Als er iemand is die kan bijdragen aan onze missie dan bent u het wel. Daarom gaan we graag een serieuze samenwerking met u aan. 

Wij nodigen u uit om bij ons langs te komen. Enerzijds om in gesprek te gaan met onze professionals en – als zij daar open voor staan – met de jongens en meisjes, de mannen en vrouwen die u kunnen vertellen hoe we als maatschappij tekort zijn geschoten en wat het geweld met hen heeft gedaan. Anderzijds om te verkennen hoe we er samen voor kunnen zorgen dat het maatschappelijke debat in ieder huis, in iedere klas, in ieder bedrijf gevoerd gaat worden en in de publieke belangstelling blijft.

In afwachting van uw reactie,

Linda Terpstra
Anke van Dijke

Raad van Bestuur Fier

Deel dit artikel: