Fier heeft twee nieuwe leden Raad van Toezicht: Patricia Zorko en John Bonnema

Patricia Zorko en John Bonnema

Fier heeft twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht benoemd: Patricia Zorko en John Bonnema. Na de maximale periode van acht jaar liepen de benoemingstermijnen van zowel Marian Jager-Wöltgens als Wim Kleinhuis af, waardoor er twee nieuwe vacatures ontstaan zijn. Patricia Zorko is benoemd tot lid van Commissie Kwaliteit & veiligheid en John Bonnema tot voorzitter van de Audit Commissie. Beiden zullen in april officieel starten in deze functie.

Patricia Zorko

Patricia Zorko (56) bekleedt sinds eind 2020 de functie van plaatsvervangend directeur-generaal bij Rijkswaterstaat waarin ze werkt aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Ze is daarvoor werkzaam geweest als plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), als politiechef van de Landelijke Eenheid en als korpschef bij het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Hierin heeft ze expertise opgedaan in onder andere cybercrime, terrorisme en de bestrijding van mensenhandel. De rode draad in Zorko’s carrière is ‘het werken aan een veilig en leefbaar Nederland’. 

John Bonnema

John Bonnema (47) is onlangs gestart in de functie van Manager Finance & Control bij Empatec NV. Tot voor kort was hij werkzaam als concern controller en hoofd financiën bij de Veiligheidsregio Fryslân en heeft hij meerdere management en adviesfuncties bekleed. Daarnaast is Bonnema lid van de Raad van Commissarissen bij Omrin. De rode draden in zijn leven zijn: de brede interesse in bedrijfsvoering en financiën, het werken op het snijvlak van de publieke en private sector en tot slot zijn liefde voor de ontwikkeling van Nederland op allerlei gebieden.

Met het aanstellen van deze twee leden voor de Raad van Toezicht haalt Fier veel kennis en expertise in huis. De Raad van Toezicht is enorm blij met – en trots op – de benoeming van beide leden en heet ze van harte welkom. 

Deel dit artikel: