chat

Friese uitblinkers

Gepubliceerd op 28 september 2021
Friese uitblinkers

Deze keer wil ik een pareltje met jullie delen, een Fries pareltje. Het gaat om de MDA++, een bijzondere multidisciplinaire aanpak in de strijd tegen kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld. Landelijk bekend, maar in Friesland in uitblinkende vorm. En dat al tien jaar.

Binnen de MDA++ werken Veilig Thuis Friesland, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden, Politie en Openbaar Ministerie samen om herhaald en structureel geweld te stoppen. Het is de perfecte mix van specialistische-, medische-, forensische en justitiële hulp, speciaal bedoel voor de meest kwetsbare gezinnen waarbij – soms al generaties lang - meerdere problemen tegelijk spelen.  Bijzonder aan deze aanpak is dat alle experts tegelijkertijd aan tafel zitten, sámen met de ouders en de kinderen. Er wordt niet óver ze gepraat, maar mét ze. De ouders én de kinderen praten, denken en beslissen zelf mee over wat voor hen het beste werkt.
 
Waarom deze aanpak? Heel simpel: Ondanks dat de regering de aanpak van geweld hoog op de agenda heeft staan, zijn er nog te veel wetten, regels en instanties betrokken bij de aanpak van deze geweldsthema’s, waardoor het vaak erg lang duurt voordat mensen hulp krijgen. Maar kindermishandeling en huiselijk geweld verdragen geen uitstel; zij hebben directe actie nodig. Immers: iedere dag dat een kind zich in een situatie van seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing bevindt is er één te veel.
 
Om het anders én beter te kunnen doen, namen het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Friesland en Fier tien jaar geleden het voortouw voor een nieuwe aanpak; andere organisaties en instanties sloten al snel aan. Ons uitgangspunt: directe actie als dat nodig is. Waar we tien jaar geleden nog naast elkaar en achter elkaar aan werkten, werken we nu mét elkaar: we zitten letterlijk samen aan tafel. Een van de grote voordelen is dat slachtoffers van geweld niet iedere keer opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen. Kun je je voorstellen, dat je het naarste dat je is overkomen steeds opnieuw moet vertellen? Op school, bij Veilig Thuis, bij de Raad voor de Kinderbescherming, bij de politie, bij de hulpverlening… Om gek van te worden toch? Een ander groot voordeel van onze MDA++aanpak is dat er geen organisaties meer centraal staan (wie is het meest belangrijk?), maar dat het écht om de kinderen en hun ouders gaat.
 
Met de MDA++ gooiden we het roer om: niet meer shoppen langs verschillende instanties, maar alle expertise in één keer aan tafel en gezamenlijk aan de slag. Zonder wachttijden. In de afgelopen tien jaar zijn in Friesland op deze manier bijna 500 gezinnen geholpen. Met grote dank aan de Friese gemeenten die in deze aanpak geloven en hem financieren.
Zo werd het gezin van de achtjarige Jurre en zijn zesjarige zusje Sannah geholpen. Hun ouders hadden schulden en een alcoholverslaving, waardoor het binnen het gezin regelmatig tot geweldsuitbarstingen kwam. Binnen de MDA++ werden open en eerlijk de grootste risico’s en de invloed van de nare gebeurtenissen op de kinderen besproken. Van daaruit werd een gezamenlijk plan gemaakt. Ook mensen uit het netwerk van de moeder, de school van de kinderen en de werkgever van de vader werden bij dit proces betrokken. En zo stonden we als team om dit gezin heen, net zoals we bij al die andere gezinnen hebben gedaan en nog steeds doen. We doen het samen. En we laten pas los als iedereen zich gezond kan ontwikkelen en weer veilig verder kan leven.
Dat het ons gelukt is om de krachten op een effectieve, duurzame en betekenisvolle manier te bundelen én dat Friesland al tien jaar een uitblinker is in deze aanpak, maakt me trots.
 
Of, op z’n Fries gezegd: grutsk!
 
Linda Terpstra
 
Linda Terpstra is voorzitter van de raad van bestuur van Fier; landelijk expertise- en behandelcentrum bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Iedere maand schrijft ze een column voor het Friesch Dagblad.

> bekijk de gepubliceerde column in Friesch Dagblad

Gerelateerde artikelen

De zomer van Roza

De zomer van Roza

De vijftienjarige Roza krijgt opdrachten – ook wel challenges genoemd. Als ze die goed uitvoert krijgt ze punten. Voert ze de opdrachten niet goed of helemaal niet uit, dan krijgt ze straf en ee...

Lees meer

Open zenuw

Open zenuw

Goed nieuws: mediamagnaat John de Mol heeft aangegeven met Fier in gesprek te gaan over het thema seksueel geweld. We schreven hem een brief na de onthullingen in het programma BOOS over vermeend seks...

Lees meer

Voor een nieuwe generatie

Voor een nieuwe generatie

LR is een krachtige jonge vrouw met de ballast van een jeugd waarin seksueel geweld een grote rol speelde. Zij is de trotse moeder van een zoon en vastbesloten om haar trauma’s te overwinnen en ...

Lees meer

Als de wereld op z’n kop staat

Als de wereld op z’n kop staat

Anne groeide op met alcoholverslaafde ouders en kon niet bij hen terecht toen ze seksueel misbruikt werd. Tijdens haar behandeling bij Fier leerde ze - jaren later - haar muur af te breken en haar ang...

Lees meer

Hoe meer misbruik, hoe groter de loyaliteit

Hoe meer misbruik, hoe groter de loyaliteit

Eén op de drie jongeren die opgroeit met huiselijk geweld, gebruikt later zelf geweld tegen zijn of haar kinderen. De geweldspiraal gaat van generatie op generatie over. ‘We kunnen die sp...

Lees meer

Printcampagne tegen jongensuitbuiting

Printcampagne tegen jongensuitbuiting

'Dagelijks worden in Nederland zo’n 1500 minderjarige jongens  misbruikt, geronseld, mishandeld en bedreigd. Een verborgen probleem dat in stand wordt gehouden door angst, schaamte en t...

Lees meer

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvangbegeleider, hulpverlener of zelfstandige beroepsbeoefenaar kun je te maken krijgen met vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wat...

Lees meer

Spijt

Spijt

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kin...

Lees meer

Justin en Jamie

Justin en Jamie

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kin...

Lees meer

Interview met nobelprijswinnaar Denis Mukwege

Interview met nobelprijswinnaar Denis Mukwege

Een held-van-het-jaar verkiezing heeft Fier niet. Maar hadden we die gehad dan stond Denis Mukwege met stip op nummer één. Deze Congolese gynaecoloog en mensenrechten activist behandelt ...

Lees meer

Taboe der taboes

Taboe der taboes

Linda Terpstra is voorzitter van de raad van bestuur van Fier. Iedere maand schrijft ze een column voor het Friesch Dagblad. Deze maand schrijft ze over een groot taboe: seksueel geweld bij ouder...

Lees meer

Tachtig en verkracht

Tachtig en verkracht

Ongeveer een jaar geleden vertelde mijn goede vriend André me over zijn moeder. Tweeënnegentig jaar en seksueel misbruikt in het verzorgingshuis waar ze woonde.

Lees meer

Veel seksueel misbruik in de sport

Veel seksueel misbruik in de sport

Seksuele intimidatie en misbruik in de sport komen vaak voor. Dat concludeert de commissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries die hier onderzoek naar deed.

Lees meer

Stop kindermishandeling

Stop kindermishandeling

Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één persoon aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak. Die de eerste stap zette naar hulp en steun. Voor Maria (18) was het haa...

Lees meer