chat

Kindermishandeling genoeg geanalyseerd, tijd voor actie!

Gepubliceerd op 11 mei 2017
Kindermishandeling genoeg geanalyseerd, tijd voor actie!

Noordelijk congres aanpak huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling

Tijdens het congres ‘Samenwerken voor een veilig thuis’ riep Mattias Gijsbertsen, wethouder Jeugd in Groningen, gemeenten op om tot concrete acties te komen om kindermishandeling aan te pakken. ‘De tijd van analyseren van de problematiek is voorbij. Het is nu de hoogste tijd voor actie. Pak de regie!’ Deelnemers waren gemeenten, hulpverleners, artsen en medewerkers uit de veiligheidsketen uit Drenthe, Groningen en Friesland. Doel was gezamenlijk werken aan een multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld.

Gijsbertsen constateert dat Friesland, Groningen en Drenthe al flinke stappen hebben gezet om met alle partijen aan deze aanpak te werken en voor betere afstemming te zorgen. Hij daagt gemeenten uit om hun regierol steviger te pakken. ‘We kunnen met alle handreikingen, meldcodes en interventies al veel meer dan we nu doen. Daar moeten we écht mee aan de slag.’

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut in de G4 blijkt dat bij ernstige zaken van kindermishandeling maar weinig hulp voor het kind is. Onderzoek Bas Tierolf: ‘In minder dan de helft van de geweldssituaties die gemeld worden krijgt het kind ook daadwerkelijk hulp.’ Ervaringsdeskundige Jeroen van de Ven heeft daar een concrete oplossing voor. Hij vertelde: ‘Durf te vragen. Neem signalen serieus en praat met kinderen. Maak contact. Dan kun je het verschil maken.’ 
 

Complexe problematiek

Bij huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld gaat het vaak om complexe en vaak hardnekkige problematiek. Hoe doorbreek je dit patroon dat vaak van generatie op generatie doorgaat? Dat was de centrale vraag tijdens het congres georganiseerd door Fier, Veilig Thuis, politie, OM, GGZ Friesland, MCL en de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Centraal stond daarbij de MDA++ aanpak: een multidisciplinaire aanpak gericht op complexe geweldsproblematiek in gezinnen, waarbij de verschillende sectoren, specialisten, een lokaal team en het gezin samenwerken vanuit één team, met één regisseur. Eind 2015 hebben de Nederlandse gemeenten ingestemd met deze aanpak, die in 2018 in alle gemeenten moet worden uitgevoerd. 

Gerelateerde artikelen

Friese uitblinkers

Friese uitblinkers

Deze keer wil ik een pareltje met jullie delen, een Fries pareltje. Het gaat om de MDA++, een bijzondere multidisciplinaire aanpak in de strijd tegen kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk g...

Lees meer

Hoe meer misbruik, hoe groter de loyaliteit

Hoe meer misbruik, hoe groter de loyaliteit

Eén op de drie jongeren die opgroeit met huiselijk geweld, gebruikt later zelf geweld tegen zijn of haar kinderen. De geweldspiraal gaat van generatie op generatie over. ‘We kunnen die sp...

Lees meer

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvangbegeleider, hulpverlener of zelfstandige beroepsbeoefenaar kun je te maken krijgen met vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wat...

Lees meer

Spijt

Spijt

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kin...

Lees meer

Justin en Jamie

Justin en Jamie

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kin...

Lees meer

Stop kindermishandeling

Stop kindermishandeling

Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één persoon aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak. Die de eerste stap zette naar hulp en steun. Voor Maria (18) was het haa...

Lees meer