chat

Handelingsverlegenheid bij signalen seksuele uitbuiting LVB meisjes

Gepubliceerd op 28 november 2018
Handelingsverlegenheid bij signalen seksuele uitbuiting LVB meisjes

Loverboys weten ze er precies uit te pikken: meisjes die makkelijk te beïnvloeden zijn. Vrouwen en meisjes met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn bijzonder kwetsbaar voor seksuele uitbuiting. Ondanks de aandacht voor het onderwerp en de kennis over de doelgroep en signalen, blijkt het in de praktijk moeilijk om meisjes met een LVB te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Professionals hebben vaak wel een ‘niet pluis gevoel’, maar komen niet altijd in actie. Afgelopen jaar heeft Fier onderzoek gedaan naar deze handelingsverlegenheid en komt vandaag met de resultaten van het project.

Uit onderzoek blijkt dat ruim 26% van de meisjes met een verstandelijke beperking heeft vóór hun 16e levensjaar seksueel geweld meegemaakt (Van Berlo et al., 2011). Deze kinderen geven zelden uit zichzelf aan dat er sprake is geweest van seksueel geweld of van seksuele uitbuiting. Extra belangrijk dus om iets met het ‘niet pluis gevoel’ te doen. 

Professionals hebben vaak twijfels wanneer zij signalen van (potentiele) seksuele uitbuiting opmerken. Ingrijpen blijkt vaak de moeilijkste afweging om te maken. Want wanneer neem je de regie over? Wanneer trek je aan de bel, en hoe doet je dat? Wat is normaal en wat is niet normaal? Omdat professionals niet zeker zijn over wat er speelt, niet zeker weten hoe gedrag of signalen geïnterpreteerd moeten worden, wordt er niet altijd adequaat gehandeld. In de periode van maart tot en met september 2018 heeft Fier onderzoek gedaan naar deze handelingsverlegenheid bij professionals, gefinancierd door het Innovatiefonds LVB van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Intervisie instrument

Wanneer je de verantwoordelijkheid draagt voor een kwetsbare doelgroep, moet je elkaar scherp houden en durven stilstaan bij je eigen oordeel, handelen of attitude. 'Wij hebben gekozen voor het ontwikkelen van een intervisie instrument toegesneden op deze thematiek, omdat we verwachten dat dit bij uitstek het middel is om handelingsverlegenheid tegen te gaan.’ aldus onderzoeker Karin Werkman. ‘Tijdens intervisiebijeenkomsten kunnen twijfels op een laagdrempelige en veilige manier besproken worden. Deelnemers kunnen casuïstiek inbrengen en van elkaar leren om als professional te groeien. Dilemma’s rond het werken met meisjes en vrouwen met een licht verstandelijke beperking, rondom bestaande protocollen, de vertrouwensband met cliënten, het bespreekbaar maken van seksualiteit, maar ook dilemma’s rond verantwoordelijkheden en onzekerheid over vermoedens, kunnen verder uitgediept worden.'

De publicatie met daarin het intervisie instrument is hier gratis te downloaden. In het document komen zowel dilemma’s van zorgprofessionals aan de orde als verhalen van slachtoffers. Het intervisie instrument is bedoeld om een verschil te maken en (zorg)professionals te helpen omgaan met de dilemma’s waar zij in de praktijk mee te maken krijgen. Op deze manier wil Fier bijdragen aan een veiligere plek voor iedereen. Bij het intervisie instrument heeft Fier ook een gerichte training ontwikkeld. Herkent u de problematiek en bent u op zoek naar verdieping? Neem dan contact op met Fier Academy.

Ook is er een animatievideo gemaakt over loverboyproblematiek bij clienten met een LVB:

Het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) neemt de ontwikkelde toolkit (publicatie met intervisieinstrument en de video) op in de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid. 

Gerelateerde artikelen

De zomer van Roza

De zomer van Roza

De vijftienjarige Roza krijgt opdrachten – ook wel challenges genoemd. Als ze die goed uitvoert krijgt ze punten. Voert ze de opdrachten niet goed of helemaal niet uit, dan krijgt ze straf en ee...

Lees meer

Open zenuw

Open zenuw

Goed nieuws: mediamagnaat John de Mol heeft aangegeven met Fier in gesprek te gaan over het thema seksueel geweld. We schreven hem een brief na de onthullingen in het programma BOOS over vermeend seks...

Lees meer

De criminele impuls

De criminele impuls

Corona nám niet alleen levens, het beschádigde ook levens – ook op een manier die u misschien niet zo snel had verwacht. Waar het ‘corona dashboard’ melding maakt van h...

Lees meer

Friese uitblinkers

Friese uitblinkers

Deze keer wil ik een pareltje met jullie delen, een Fries pareltje. Het gaat om de MDA++, een bijzondere multidisciplinaire aanpak in de strijd tegen kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk g...

Lees meer

Floreren met een barst

Floreren met een barst

‘Die zomer had Cindy ineens een tweede telefoon’, vertellen Hanna en Bart. Hanna is de moeder van de achttienjarige Cindy, Bart is haar stiefvader. Het feit dat Cindy ineens een tweede tel...

Lees meer

Voor een nieuwe generatie

Voor een nieuwe generatie

LR is een krachtige jonge vrouw met de ballast van een jeugd waarin seksueel geweld een grote rol speelde. Zij is de trotse moeder van een zoon en vastbesloten om haar trauma’s te overwinnen en ...

Lees meer

Als de wereld op z’n kop staat

Als de wereld op z’n kop staat

Anne groeide op met alcoholverslaafde ouders en kon niet bij hen terecht toen ze seksueel misbruikt werd. Tijdens haar behandeling bij Fier leerde ze - jaren later - haar muur af te breken en haar ang...

Lees meer

Printcampagne tegen jongensuitbuiting

Printcampagne tegen jongensuitbuiting

'Dagelijks worden in Nederland zo’n 1500 minderjarige jongens  misbruikt, geronseld, mishandeld en bedreigd. Een verborgen probleem dat in stand wordt gehouden door angst, schaamte en t...

Lees meer

Politie: vriend, vijand of wat anders?

Politie: vriend, vijand of wat anders?

Jitske is een jonge vrouw die slachtoffer werd van mensenhandel. Na verblijf in vele jeugdinstellingen en behandeling bij Fier, bouwt ze nu stap voor stap een nieuw en gezond leven op. Ze woont in een...

Lees meer

Zomer in de opvang

Zomer in de opvang

Jitske is een jonge vrouw die slachtoffer werd van mensenhandel. Na verblijf in vele jeugdinstellingen en behandeling bij Fier, bouwt ze nu stap voor stap een nieuw en gezond leven op. Ze woont in een...

Lees meer

Interview met nobelprijswinnaar Denis Mukwege

Interview met nobelprijswinnaar Denis Mukwege

Een held-van-het-jaar verkiezing heeft Fier niet. Maar hadden we die gehad dan stond Denis Mukwege met stip op nummer één. Deze Congolese gynaecoloog en mensenrechten activist behandelt ...

Lees meer

Aangifte

Aangifte

Linda Terpstra is voorzitter van de raad van bestuur van Fier. Iedere maand schrijft ze een column voor het Friesch Dagblad. Deze maand schrijft ze over het doen van aangifte bij mensenhandel. Wa...

Lees meer

Taboe der taboes

Taboe der taboes

Linda Terpstra is voorzitter van de raad van bestuur van Fier. Iedere maand schrijft ze een column voor het Friesch Dagblad. Deze maand schrijft ze over een groot taboe: seksueel geweld bij ouder...

Lees meer

Tachtig en verkracht

Tachtig en verkracht

Ongeveer een jaar geleden vertelde mijn goede vriend André me over zijn moeder. Tweeënnegentig jaar en seksueel misbruikt in het verzorgingshuis waar ze woonde.

Lees meer

‘Eerste jaar WATCH Nederland succesvol’

‘Eerste jaar WATCH Nederland succesvol’

WATCH Nederland, meldpunt en onderzoeksbureau inzake seksuele uitbuiting minderjarigen in Nederland, heeft in haar eerste bestaansjaar 131 meldingen ontvangen van vermoedelijke mensenhandel. Het gaat ...

Lees meer

Gedwongen jongensprostitutie onder de aandacht

Gedwongen jongensprostitutie onder de aandacht

Meisjes hebben hulp nodig, jongens redden zich wel. Dit oude denken maakt dat de focus in Nederland de afgelopen decennia heeft gelegen op de meisjesslachtoffers van gedwongen prostitutie. Gevolg: te ...

Lees meer

Veel seksueel misbruik in de sport

Veel seksueel misbruik in de sport

Seksuele intimidatie en misbruik in de sport komen vaak voor. Dat concludeert de commissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries die hier onderzoek naar deed.

Lees meer