chat

Help, ik word uitgebuit

Gepubliceerd op 7 december 2021
Help, ik word uitgebuit

Vandaag, dinsdag 7 december, verschijnt de Slachtoffermonitor mensenhandel 2016-2020 van Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar. Fier-bestuurders Anke van Dijke en Linda Terpstra doen naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek een dringende oproep. 

Je zult het een slachtoffer niet snel horen zeggen: “Help, ik word seksueel uitgebuit!”. Als een meisje en haar familie bedreigd worden door een criminele bende, als er schaamte is of als de problemen torenhoog zijn, heeft ze reden genoeg om juist niet om hulp te vragen. Dat maakt het erg lastig om te weten hoe vaak minderjarigen in Nederland worden uitgebuit én om de juiste hulp te bieden aan slachtoffers die er wel degelijk zijn. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel constateert dit terecht in zijn nieuwste Slachtoffermonitor Mensenhandel 2016-2020 die hij op 7 december presenteert. Anke van Dijke en Linda Terpstra ondersteunen zijn betoog voor betere hulp en expertise én pleiten voor alternatieven voor de traditionele gesloten opvang. 
 
De rapporteur stelt vast dat de hulp aan minderjarige slachtoffers van (seksuele) uitbuiting op veel manieren tekortschiet als het gaat om herkenning, triage en de hulp zelf. Uiteindelijk belanden deze kinderen vaak in de gesloten jeugdzorg. Als dat betekent dat ze worden opgesloten en geïsoleerd en geen behandeling krijgen, dan is dat alleen maar schadelijk. De rapporteur concludeert dat we af moeten van de gesloten jeugdzorg en de ambulante zorg moeten uitbreiden. We onderschrijven zijn conclusie en maken graag een aanvulling.
 
Kinderen die in de klauwen zitten van een crimineel netwerk of een gewelddadige mensenhandelaar kunnen gewoonlijk niet afdoende beschermd worden door ambulante hulpverleners. In dit soort zaken staan politie, OM en hulpverleners met hun rug tegen de muur. Ze hebben onvoldoende bewijs om de crimineel te pakken, het slachtoffer durft geen verklaring af te leggen of aangifte te doen en ouders, broertjes en zusjes worden bedreigd… Een verschrikkelijke patstelling.
 
De context van dit soort geweld vereist andere oplossingen van de jeugdzorg dan ófwel ambulante hulp ófwel gesloten hulp waarbij vaak sprake is van opsluiten, isoleren en repressie. Gelukkig ontwikkelen verschillende hoog-specialistische (jeugd)hulpaanbieders al enige tijd effectieve alternatieven. Plekken waar kinderen veilig en beschermd worden opgevangen en gespecialiseerde (trauma)behandelingen krijgen. Er wordt nauw samengewerkt met ouders, politie en justitie en repressie wordt tot een minimum beperkt. Zo kunnen meisjes en jongens die niet in hun eigen huis of omgeving kunnen blijven eerst tot rust komen, loskomen van hun uitbuiter en aan hun toekomst bouwen met school of werk. Specialisten begeleiden hen en geven de tools om niet opnieuw slachtoffer te worden, zodat zij – natuurlijk – zo snel mogelijk weer terug kunnen naar hun eigen huis. Over de innovaties door expertisecentra die de ins en outs kennen van geweld in afhankelijkheidsrelaties praten we graag verder met de nationaal rapporteur mensenhandel.
 
Daarnaast ondersteunen we van harte de wijkteams en andere lokale en regionale verwijzers met onze kennis en ervaring. De rapporteur merkt terecht op dat de expertise daar moet verbeteren zodat geweldslachtoffers eerder de juiste hulp krijgen. Bij kinderen telt iedere dag. Hoe jonger een kind adequate hulp krijgt die de onderliggende problematiek behandelt, des te groter is de kans dat er nog iets te redden valt. Wachten of verkeerde hulp kost minderjarige slachtoffers, hun omgeving en de maatschappij tonnen aan leed en geld. En het leidt tot herhaald slachtofferschap. Daar moeten we iets aan doen. Samen. 

Anke van Dijke en Linda Terpstra zijn bestuurders van Fier. Fier behandelt slachtoffers van uitbuiting in haar Veilige Veste in Leeuwarden en Capelle aan den IJssel. Voor slachtoffers, getuigen en plegers die (anoniem) hulp zoeken is er de Chat met Fier. Via de Fier Academy kunnen professionals en andere geïnteresseerden een beroep doen op de expertise over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het CKM doet onderzoek naar kinderhandel en mensenhandel.

Lees hier de Slachtoffermonitor mensenhandel 2016-2020
 

Gerelateerde artikelen

De criminele impuls

De criminele impuls

Corona nám niet alleen levens, het beschádigde ook levens – ook op een manier die u misschien niet zo snel had verwacht. Waar het ‘corona dashboard’ melding maakt van h...

Lees meer

Floreren met een barst

Floreren met een barst

‘Die zomer had Cindy ineens een tweede telefoon’, vertellen Hanna en Bart. Hanna is de moeder van de achttienjarige Cindy, Bart is haar stiefvader. Het feit dat Cindy ineens een tweede tel...

Lees meer

Politie: vriend, vijand of wat anders?

Politie: vriend, vijand of wat anders?

Jitske is een jonge vrouw die slachtoffer werd van mensenhandel. Na verblijf in vele jeugdinstellingen en behandeling bij Fier, bouwt ze nu stap voor stap een nieuw en gezond leven op. Ze woont in een...

Lees meer

Zomer in de opvang

Zomer in de opvang

Jitske is een jonge vrouw die slachtoffer werd van mensenhandel. Na verblijf in vele jeugdinstellingen en behandeling bij Fier, bouwt ze nu stap voor stap een nieuw en gezond leven op. Ze woont in een...

Lees meer

Aangifte

Aangifte

Linda Terpstra is voorzitter van de raad van bestuur van Fier. Iedere maand schrijft ze een column voor het Friesch Dagblad. Deze maand schrijft ze over het doen van aangifte bij mensenhandel. Wa...

Lees meer

‘Eerste jaar WATCH Nederland succesvol’

‘Eerste jaar WATCH Nederland succesvol’

WATCH Nederland, meldpunt en onderzoeksbureau inzake seksuele uitbuiting minderjarigen in Nederland, heeft in haar eerste bestaansjaar 131 meldingen ontvangen van vermoedelijke mensenhandel. Het gaat ...

Lees meer

Gedwongen jongensprostitutie onder de aandacht

Gedwongen jongensprostitutie onder de aandacht

Meisjes hebben hulp nodig, jongens redden zich wel. Dit oude denken maakt dat de focus in Nederland de afgelopen decennia heeft gelegen op de meisjesslachtoffers van gedwongen prostitutie. Gevolg: te ...

Lees meer