chat

Jongensslachtoffers uitbuiting en misbruik binnen prostitutie buiten beeld

Gepubliceerd op 17 december 2021
Jongensslachtoffers uitbuiting en misbruik binnen prostitutie buiten beeld

Minderjarige jongens die seks hebben tegen betaling blijven buiten beeld van hulpverlening en politie. Dit blijkt uit het rapport ‘Discretie te allen tijde’ dat het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in samenwerking met Lumens heeft uitgevoerd. Het rapport biedt inzichten in de achtergrond van jongens die seks hebben tegen betaling, en specifiek jongens die slachtoffer zijn van uitbuiting en misbruik.

CKM-woordvoerder José Degen: “Het onderzoek laat zien dat de jongens die slachtoffer worden van uitbuiting al op zeer jonge leeftijd voor het eerst seks hebben tegen betaling. Het is zeer zorgelijk dat zij buiten beeld blijven. Daardoor krijgen zij nauwelijks bescherming of hulp. Hun daders, of het nu gaat om uitbuiters of de mannen die seks kopen van minderjarigen, ontspringen de dans en worden niet opgespoord.” 

Veel vraag naar betaalde seks met minderjarige jongens

Seks met een minderjarige tegen betaling is strafbaar in Nederland, ook als de minderjarige aangeeft het vrijwillig te doen. Als een derde persoon erbij betrokken is, is er zelfs vaak sprake van mensenhandel. Het rapport laat zien dat er ondanks het verbod een grote vraag is naar seks met jongens en dat klanten het risico nemen dat zij met een minderjarige van doen hebben of daar zelfs bewust naar op zoek gaan. Danielle van Went, woordvoerder Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie van Lumens: “We hebben het over jongens van 15 jaar of zelfs jonger die afspreken op parkeerplaatsen, in bossen en soms zelfs in hun ouderlijk huis. Dan moet je als klant toch vermoeden dat er iets niet in de haak is.” Het contact met klanten loopt vaak via een tussenpersoon en regelmatig vanuit seksadvertentiesites of dating- of chatapps zoals Grindr of Bullchat.

Jongens die gedwongen worden tot seks tegen betaling

Er is een discrepantie tussen het aantal jongensslachtoffers dat bij officiële instanties in beeld is en het daadwerkelijke aantal jongensslachtoffers binnen de prostitutie. Jongens doen bijna nooit aangifte en komen ook zelden in contact met de hulpverlening. Met dit onderzoek is het toch gelukt om met hen in contact te komen. De resultaten in dit rapport geven grond voor het vermoeden dat mogelijk een aanzienlijke groep slachtoffers op jonge leeftijd seks moet hebben tegen betaling. Jongens die gedwongen worden zijn gemiddeld 15 jaar en wonen veelal nog thuis wanneer ze voor de eerste keer seks met een ‘klant’ (lees misbruiker) hebben tegen betaling. Velen van hen geven aan langer dan een jaar te zijn uitgebuit en meerdere seksafspraken per week of zelfs per dag te hebben gehad, waarbij zij de verdiensten of een deel daarvan moesten afstaan. 

Investeren in proactief signaleren

De drempel om te vragen om hulp ligt in het algemeen voor jongens hoger dan voor meisjes. Dat is het gevolg van heersende taboes rondom homoseksualiteit, slachtofferschap bij mannen en seks tegen betaling. Degen: “Als de jongen bijvoorbeeld zijn homoseksuele gevoelens al niet heeft kunnen delen in zijn omgeving is het bijna onmogelijk om te praten over het misbruik en de uitbuiting waarmee hij geconfronteerd wordt. Zeker als de jongen al langer seks heeft tegen betaling is de drempel om te praten door schaamte hoog.” Het verborgen karakter van jongensprostitutie bemoeilijkt het signaleren van slachtoffers en daders. Het rapport roept daarom op tot meer toezicht op de online en fysieke plekken waar klanten en minderjarigen met elkaar in contact komen. Van Went:  “Jongens kloppen niet snel zelf aan voor hulp, terwijl ze dat vaak wel nodig hebben. Instanties moeten echt outreachend te werk gaan. Offline én online. We moeten meer doen om deze jongens te informeren over uitbuiting en misbruik en waar hulp klaarstaat voor ze. Een specifiek toegesneden informatiecampagne op de doelgroep kan daarbij een uitermate geschikte manier zijn.”

LHBTQI+ en dakloosheid

De studie laat tot slot zien dat er extra zorgen zijn met betrekking tot dak- en thuisloze LHBTQI+-jongeren. Zorgen die ook in internationaal onderzoek blootgelegd zijn. Degen: “In ons onderzoek zien we verschillende jonge jongens die bij de start van of tijdens de uitbuiting dak- en thuisloos zijn. Het komt daarbij voor dat zij overgaan tot ‘survivalseks’ om te overleven op straat en dat zij zo in situaties van misbruik en uitbuiting terechtkomen. Gezien de verdubbeling in het aantal dak- en thuisloze jongeren in de afgelopen tien jaar roepen we de Staatsecretaris van VWS op om hier nader onderzoek naar te doen. Want deze jongens verdienen onze bescherming.” 

Over het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
“Maak mensenhandel zichtbaar.” Onder dit motto voert het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) de strijd tegen mensenhandel in Nederland, met speciale aandacht voor seksuele en criminele uitbuiting. Het CKM innoveert, onderzoekt en agendeert. Daarnaast participeert het CKM in diverse pilots en projecten. Het CKM is onderdeel van zorginstelling Fier. Het CKM wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij. www.hetckm.nl
 
Het CKM doet dit onderzoek in het kader van haar werkzaamheden binnen de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting, waar zij samen met Fier en Defence for Children-ECPAT deel van uitmaken.
 
Over Lumens
Voor Lumens is het vanzelfsprekend dat ieder mens zelfstandig en in eigen regie functioneert en dat hij/zij daarmee eigenaar is van het eigen leven. Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie is onderdeel van Lumens en zet zich in voor bewustwording, preventie en zorgcoördinatie mensenhandel, Daarnaast is zij specialist op het gebied van jongensprostitutie waar zij in 2018 onderzoek naar gedaan heeft in Nederland. Kijk voor meer informatie op https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/

Lees het rapport 'Discretie te allen tijde' hier

Gerelateerde artikelen

De criminele impuls

De criminele impuls

Corona nám niet alleen levens, het beschádigde ook levens – ook op een manier die u misschien niet zo snel had verwacht. Waar het ‘corona dashboard’ melding maakt van h...

Lees meer

Floreren met een barst

Floreren met een barst

‘Die zomer had Cindy ineens een tweede telefoon’, vertellen Hanna en Bart. Hanna is de moeder van de achttienjarige Cindy, Bart is haar stiefvader. Het feit dat Cindy ineens een tweede tel...

Lees meer

Printcampagne tegen jongensuitbuiting

Printcampagne tegen jongensuitbuiting

'Dagelijks worden in Nederland zo’n 1500 minderjarige jongens  misbruikt, geronseld, mishandeld en bedreigd. Een verborgen probleem dat in stand wordt gehouden door angst, schaamte en t...

Lees meer

‘Het was een vreselijke dag'

‘Het was een vreselijke dag'

Renald Majoor (35) werd op zijn twaalfde misbruikt door zijn teamleider in de jeugdopleiding van voetbalclub Vitesse. Twintig jaar lang zweeg hij. Nu heeft Renald een eigen stichting waarmee hij wil z...

Lees meer

Politie: vriend, vijand of wat anders?

Politie: vriend, vijand of wat anders?

Jitske is een jonge vrouw die slachtoffer werd van mensenhandel. Na verblijf in vele jeugdinstellingen en behandeling bij Fier, bouwt ze nu stap voor stap een nieuw en gezond leven op. Ze woont in een...

Lees meer

Zomer in de opvang

Zomer in de opvang

Jitske is een jonge vrouw die slachtoffer werd van mensenhandel. Na verblijf in vele jeugdinstellingen en behandeling bij Fier, bouwt ze nu stap voor stap een nieuw en gezond leven op. Ze woont in een...

Lees meer

Aangifte

Aangifte

Linda Terpstra is voorzitter van de raad van bestuur van Fier. Iedere maand schrijft ze een column voor het Friesch Dagblad. Deze maand schrijft ze over het doen van aangifte bij mensenhandel. Wa...

Lees meer

‘Eerste jaar WATCH Nederland succesvol’

‘Eerste jaar WATCH Nederland succesvol’

WATCH Nederland, meldpunt en onderzoeksbureau inzake seksuele uitbuiting minderjarigen in Nederland, heeft in haar eerste bestaansjaar 131 meldingen ontvangen van vermoedelijke mensenhandel. Het gaat ...

Lees meer

Gedwongen jongensprostitutie onder de aandacht

Gedwongen jongensprostitutie onder de aandacht

Meisjes hebben hulp nodig, jongens redden zich wel. Dit oude denken maakt dat de focus in Nederland de afgelopen decennia heeft gelegen op de meisjesslachtoffers van gedwongen prostitutie. Gevolg: te ...

Lees meer