chat

Kabinetsplan maakt ambitie regeerakkoord op mensenhandel onvoldoende waar

Gepubliceerd op 15 november 2018
Kabinetsplan maakt ambitie regeerakkoord op mensenhandel onvoldoende waar

DEN HAAG  |  Het Plan van Aanpak mensenhandel dat staatssecretaris Mark Harbers vandaag namens het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, komt volgens het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) onvoldoende tegemoet aan haar eigen ambitie zoals vastgelegd in het regeerakkoord.

Belangrijke wijzigingen zijn noodzakelijk, wil dit programma daadwerkelijk het verschil gaan maken voor al die slachtoffers die dagelijks worden uitgebuit. CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers: ‘Het plan van aanpak mist bijvoorbeeld visie en maatregelen als het aankomt op hoe de klanten van minderjarigen te frustreren en te stoppen, hoe we onze kinderen nu en in de toekomst beschermen tegen criminele uitbuiting en hoe de aanpak op peil te brengen als het aankomt op de nieuwe digitale handelswijze van mensenhandelaren. Ook komt het kabinet niet over de brug met de noodzakelijke extra middelen om haar eigen ambities waar te maken.’   
 
Te weinig innovatie
Op innovatie mist het CKM de noodzakelijke investeringen in een digitale aanpak.
Mensenhandelaren ronselen tegenwoordig vaak slachtoffers op digitale platformen terwijl de opsporingsdiensten over onvoldoende kennis en capaciteit beschikken om de strijd tegen mensenhandel ook digitaal te intensiveren. Woordvoerder Shamir Ceuleers: ‘We weten dat dit kabinet veel investeert in de aanpak van cybercrime, maar zover wij weten profiteert de mensenhandelaanpak daar niet van. Hetzelfde geldt voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit waar dit kabinet extra op inzet, want in de praktijk gaat het dan vooral om outlaw motorgangs en drugsproblematiek. Terwijl voor de aanpak van mensenhandel een financiële injectie broodnodig is. Wij zien dan ook een belangrijke taak voor de Tweede Kamer om bij te sturen.’
 
Moeilijk te monitoren
Het CKM heeft in de aanloop naar het Plan van Aanpak ook meerdere keren haar zorgen uitgesproken over de totstandkoming van het programma, waar NGO’s onvoldoende bij betrokken zijn geweest. Shamir Ceuleers: ‘We verwelkomen het feit dat het kabinet nu is gekomen met een integraal programma om mensenhandel aan te pakken, dat ook zeker positieve punten bevat. Dat neemt niet weg dat het CKM sinds het regeerakkoord heeft aangedrongen op een gedegen analyse van de bestaande aanpak mensenhandel, om in beeld te krijgen wat goed gaat en wat ontbreekt. Op basis daarvan kan je heldere keuzes maken zowel over het pakket aan maatregelen als het financiële plaatje wat daarbij hoort. Nu die gefundeerde analyse ontbreekt wordt het erg lastig om concreet te monitoren of de ambitie van het kabinet wel wordt omgezet in daden én het gewenste resultaat.’  
 
Positieve punten
Het Plan van Aanpak bevat uiteraard ook positieve punten. Zo is het onder meer de bedoeling dat het Rijk faciliterend gaat optreden om de gemeentelijke aanpak van mensenhandel aan te jagen. Ook maakt het kabinet extra geld vrij voor de opvang van slachtoffers. Daarbij geldt wel de kanttekening dat het kabinet onvoldoende visie heeft op het behouden en versterken van het landelijk zorgspecialisme mensenhandel gericht op (Nederlandse) meisjes tussen de 12 – 23 jaar, een grote zorg. Ook wordt de proeftuin aangiftebereidheid waarin het CKM samen optrekt met de politie en het Openbaar Ministerie terecht genoemd als een voorbeeld van publiek-private samenwerking en zet het kabinet in op versterking van de recherchecapaciteit.
 
Over het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel
Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) staat voor een wereld waarin uitbuiting geen plaats heeft. Het CKM onderzoekt, lobbyt, houdt zich bezig met beleid en strategie en voert actie. Op de campagnesite www.maakhetzichtbaar.nl vertellen jonge slachtoffers van mensenhandel hun verhaal. Het CKM wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij. Zie ook www.ckm.nl

Bovenstaand persbericht is op 13 november jl. verstuurd vanuit het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Het CKM is onderdeel van Fier.

Lees meer
> Artikel NOS, 14-11-2018
> Radio-interview NPO1 (NieuwsBV), 15-11-2018

Gerelateerde artikelen

De criminele impuls

De criminele impuls

Corona nám niet alleen levens, het beschádigde ook levens – ook op een manier die u misschien niet zo snel had verwacht. Waar het ‘corona dashboard’ melding maakt van h...

Lees meer

Floreren met een barst

Floreren met een barst

‘Die zomer had Cindy ineens een tweede telefoon’, vertellen Hanna en Bart. Hanna is de moeder van de achttienjarige Cindy, Bart is haar stiefvader. Het feit dat Cindy ineens een tweede tel...

Lees meer

Politie: vriend, vijand of wat anders?

Politie: vriend, vijand of wat anders?

Jitske is een jonge vrouw die slachtoffer werd van mensenhandel. Na verblijf in vele jeugdinstellingen en behandeling bij Fier, bouwt ze nu stap voor stap een nieuw en gezond leven op. Ze woont in een...

Lees meer

Zomer in de opvang

Zomer in de opvang

Jitske is een jonge vrouw die slachtoffer werd van mensenhandel. Na verblijf in vele jeugdinstellingen en behandeling bij Fier, bouwt ze nu stap voor stap een nieuw en gezond leven op. Ze woont in een...

Lees meer

Aangifte

Aangifte

Linda Terpstra is voorzitter van de raad van bestuur van Fier. Iedere maand schrijft ze een column voor het Friesch Dagblad. Deze maand schrijft ze over het doen van aangifte bij mensenhandel. Wa...

Lees meer

‘Eerste jaar WATCH Nederland succesvol’

‘Eerste jaar WATCH Nederland succesvol’

WATCH Nederland, meldpunt en onderzoeksbureau inzake seksuele uitbuiting minderjarigen in Nederland, heeft in haar eerste bestaansjaar 131 meldingen ontvangen van vermoedelijke mensenhandel. Het gaat ...

Lees meer

Gedwongen jongensprostitutie onder de aandacht

Gedwongen jongensprostitutie onder de aandacht

Meisjes hebben hulp nodig, jongens redden zich wel. Dit oude denken maakt dat de focus in Nederland de afgelopen decennia heeft gelegen op de meisjesslachtoffers van gedwongen prostitutie. Gevolg: te ...

Lees meer