chat

Meer dan zorg

Gepubliceerd op 1 mei 2019
Meer dan zorg

Linda Terpstra is voorzitter van de raad van bestuur van Fier; landelijk expertise- en behandelcentrum bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Iedere maand schrijft ze een column voor het Friesch Dagblad. Deze maand schrijft ze over het gebouw ‘De Veilige Veste’, dat symbool is geworden voor veilige, duurzame zorg.

De Veilige Veste als inspiratiebron

Sinds de start van de Veilige Veste - in 2012 - is er veel gebeurd. We hebben een prijs gewonnen met het duurzame gebouw als inspirerende zorgarchitectuur. We hebben onderzocht, zijn onderzocht. We hebben aanzetten gedaan tot verandering, verbetering en ontwikkeling. En we zijn er nog niet, want er is nog veel te doen. We werken iedere dag keihard aan doorontwikkeling, aan een nóg beter aanbod voor de kwetsbare jonge vrouwen en meiden die we opvangen. We hebben geïnnoveerd, buiten de lijntjes gekleurd, geëxperimenteerd met ons zorgprogramma. We kwamen onderweg hobbels tegen en gingen door. We zijn gegroeid, hebben geleerd en leren door. Alles met maar één doel: het leven van jonge slachtoffers van geweld weer leefbaar maken.

Wij leren hoe moeilijk het is om de verschillende strategieën en inzichten te integreren binnen ons holistische zorgprogramma. Een zorgprogramma waarin we de mens behandelen als totaal. Het mag niet zo zijn dat iemand alleen specialistische zorg krijgt en geen onderwijs. We lopen tegen traditionele opvattingen en structuren van specialismen op die aan herbezinning toe zijn. De zorg zit in een keurslijf dat vernieuwing nauwelijks mogelijk maakt. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten en blijven ons hard maken voor concepten die verder gaan dan alleen zorg.

Want Fier is meer dan zorg. De Veilige Veste is meer dan zorg. Ons specialisme is gegrondvest in het totaalconcept waarbij we uitgaan van een paradigmashift. Wij hebben geleerd van onze concepten en we gaan in Rotterdam Rijnmond aan de slag met het realiseren van een Veilige Veste 2.0. Ook hier beginnen we met de transformatie van een bestaand gebouw naar een duurzame locatie waarin de ruimte als derde pedagoog haar werk moet gaan doen.

De Veilige Veste is een plek waar we patronen die geweld in stand houden, willen doorbreken. Waarbij we alles op alles zetten om beschadigde levens te herstellen. Dat kan alleen als we aan de slag gaan op alle levensterreinen. De problemen zijn vaak zo complex, dat het weinig zin heeft om één probleem aan te pakken en de rest te laten zitten. Wij werken aan problemen en trauma’s en het halen van een diploma. Maar we richten ons ook op het aanleren van een gezonde leefstijl, op sporten en op een gewoon dag- en nachtritme. Naar school gaan en stages lopen. Met projecten aan de slag gaan en werkervaring op doen. Een normaal leven opbouwen, gezonde relaties aangaan, een netwerk om je heen opbouwen met mensen die je een steuntje in de rug geven als het nodig is.

We bieden een totaalpakket van alle hulp, ondersteuning en zorg die nodig is om veilig, gezond en kansrijk verder te gaan in het leven. Het specialisme zit niet alleen in de ggz-component, maar in de samenhang en het brandglasprincipe. De inspanning van de een moet de inspanning van de ander versterken. Eigenlijk net zoals in een gewoon gezin; je doet dingen samen en je spant je gezamenlijk in voor het best mogelijke resultaat.

Is dit gemakkelijk? Nee, het is een ongelofelijke uitdaging. Elke dag weer. Het systeemdenken zit bij velen tussen de oren. De dominante paradigma’s maken het moeilijk. Maar we gaan de uitdaging aan. Met veel plezier, liefde en compassie.

Meer informatie over de Veilige Veste is te vinden onderaan de pagina op www.fier.nl/leeuwarden.

Gerelateerde artikelen