chat

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Gepubliceerd op 22 mei 2019
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvangbegeleider, hulpverlener of zelfstandige beroepsbeoefenaar kun je te maken krijgen met vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wat moet je met je onderbuikgevoel en je zorgen, en wat is jouw taak en rol hierin?

Vroegtijd in actie komen
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bedoeld om vroegtijdig in actie te komen en in samenwerking met ouders en betrokken professionals adequaat te gaan handelen. Een meldcode ondersteunt en verbetert de kwaliteit van handelen, zodat kinderen en ouders eerder geholpen zijn bij het herstel van veiligheid in het gezin en het doorbreken van de spiraal van geweld.

Vijf wettelijke stappen
De meldcode beschrijft in vijf wettelijke stappen wat een beroepskracht moet doen bij een vermoeden van geweld. Beroepskrachten zijn verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt hierbij, kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode

Een organisatie of zelfstandige beroepsbeoefenaar maakt de meldcode specifiek voor de eigen praktijk. Bijvoorbeeld door te benoemen wie de stappen moet doorlopen. Zo kan een school bijvoorbeeld afspreken dat de leerkracht de signalen bespreekt met de vertrouwenspersoon, de intern begeleider of de aandachtsfunctionaris. Ook kan het nodig zijn in de meldcode extra aandacht te besteden aan signalering en handelswijze bij specifieke vormen van geweld, zoals vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd geweld.
 
De meldcode werkt
Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en andere professionals die met de meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega’s waar zo’n meldcode niet voorhanden is.

Trainingen meldcode
Fier biedt trainingen in het brede kader van geweld in afhankelijkheidsrelaties (waaronder huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld etc) en kan helpen bij het implementeren van de meldcode binnen jouw organisatie. Wij verzorgen trainingen die wij geheel afstemmen op het type organisatie en de problematiek waar medewerkers mee te maken hebben. Voor meer informatie of voor het boeken van een training kun je contact opnemen met Fier Academy:

Gerelateerde artikelen

Friese uitblinkers

Friese uitblinkers

Deze keer wil ik een pareltje met jullie delen, een Fries pareltje. Het gaat om de MDA++, een bijzondere multidisciplinaire aanpak in de strijd tegen kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk g...

Lees meer

Hoe meer misbruik, hoe groter de loyaliteit

Hoe meer misbruik, hoe groter de loyaliteit

Eén op de drie jongeren die opgroeit met huiselijk geweld, gebruikt later zelf geweld tegen zijn of haar kinderen. De geweldspiraal gaat van generatie op generatie over. ‘We kunnen die sp...

Lees meer

Spijt

Spijt

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kin...

Lees meer

Justin en Jamie

Justin en Jamie

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kin...

Lees meer

Stop kindermishandeling

Stop kindermishandeling

Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één persoon aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak. Die de eerste stap zette naar hulp en steun. Voor Maria (18) was het haa...

Lees meer