chat

Met open armen - naar goede alternatieven voor gesloten jeugdzorg

Gepubliceerd op 31 januari 2022
Met open armen - naar goede alternatieven voor gesloten jeugdzorg

Ervaringsdeskundigen, professionals en organisaties als Het Vergeten Kind roepen op om de gesloten jeugdzorg af te schaffen. Terecht! Opsluiten van kinderen is gewoon niet zo’n goed idee en dat weten we al jaren. Wij ondersteunen het pleidooi om de gesloten jeugdzorg af te schaffen. We willen deze kinderen beschermen, zonder ze achter slot en grendel te zetten.

We onderschrijven dan ook de naar voren gebrachte alternatieven, zoals intensieve behandeling thuis om het thuisfront te versterken, mogelijkheden van een time-out, pleeggezinnen, gezinshuizen en kleinschalige wooneenheden. Klein van opzet en dichtbij in de eigen leefomgeving. Als dat kan. 

Voor sommige kinderen en jongeren is er méér nodig. Bijvoorbeeld omdat ze verstrikt zitten in een crimineel netwerk, in de ban zijn van een pooier(boy) en het slachtoffer zijn van mensenhandelaren. We moeten deze jongeren een veilige plek geven, ze beschermen tegen en ‘losweken’ van uitbuiters, criminelen en foute volwassenen die hen gebruiken en misbruiken. Opvangen in een open instelling waar een hoog niveau van veiligheid en bescherming wordt gerealiseerd én de gevolgen van geweld behandeld kunnen worden. Een plek waar jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien; waar onderwijs minstens zo belangrijk is als bescherming en behandeling. 

We pleiten daarom voor een plek waar High Intensive Care, High Safety & Intensive Education samenkomen, als kindvriendelijk en pedagogisch alternatief voor gesloten jeugdzorg (als thuis of kleinschalig wonen geen optie meer is). Deze gespecialiseerde bescherming in een open setting kan niet worden gerealiseerd vanuit een ‘gewoon’ huis in een wijk, dorp of stad. Dan gaan de intimidaties, bedreigingen en geweld rond het gezin, het huis, de buurt en de school door foute vriendjes of door criminele en mensenhandel netwerken ‘gewoon’ door. Dan lukt het niet om jongeren hiervan los te weken. Het voor deze problematiek vereiste multidisciplinaire, gespecialiseerde (behandel)team is bovendien niet in iedere gemeente beschikbaar. Er zijn op dit moment enkele landelijke centra die dit bieden.

Niet zo:

 • Vrijheidsbeperking, repressie, visitatie, isolatie, eenzaamheid en uitsluiting zijn ingrediënten om kinderen te beschadigen, zo weten we uit onderzoek. Door ze op te sluiten in plaats van te helpen, stapelen we nieuwe trauma’s boven op de trauma’s die deze kinderen meestal al hebben. 
 • Het idee dat je onschuldige kinderen die het slachtoffers zijn van hun omgeving zou mogen opsluiten, is al bizar. Ze worden zo gestraft in plaats van geholpen. 
 • Opsluiting zonder trauma- of therapiebehandeling, onderwijs en sport is zo mogelijk nog gekker. Iedere dag vertraging vermindert de kans op herstel bij kinderen. 

Maar zo:

 • Niet opsluiten maar handelen in overeenstemming met kinderrechtelijke eisen. 
 • Zet het belang van het kind voorop. 
 • Werk vanuit pedagogische principes: een positief en ontwikkelingsgericht leefklimaat. 
 • Werk samen met ouders. 
 • Breng de verschillende alternatieven voor gesloten jeugdzorg op orde. 
 • Maak gebruik van bestaande alternatieven die ervaring hebben met beveiliging en met integrale behandeling van specifieke problematiek. 
 • Waarborg de expertise die nodig is voor behandeling en begeleiding op alle niveaus. 
 • Garandeer dat behandelingen kunnen doorlopen, ook na het 18e jaar. 
 • Combineer opvang en behandeling altijd met ondersteuning op andere terreinen, zoals onderwijs, participatie, sport. 
 • Regel goed en op maat dat bij hoge uitzondering kortdurende en zo licht mogelijke vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om erger te voorkomen. 

Fier, het landelijk expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

Januari 2022 

Reacties? Mail naar

Klik hier om dit artikel als pdf te downloaden 

Gerelateerde artikelen

Bloeiend voorbeeld

Bloeiend voorbeeld

De prachtige bloemen, de blauwe lucht, het markante gebouw dat prominent aanwezig is… Deze foto zegt alles waar Fier voor staat. Bloei, schoonheid, een mooi vooruitzicht. En ja, laat het duidel...

Lees meer

Orange the World

Orange the World

Orange the World. Oftewel: maak de wereld oranje. Deze weken zult u zien dat dit gebeurt. Om u heen zult u belangrijke en iconische gebouwen in oranje licht gehuld zien, zoals het gemeentehuis, het Ab...

Lees meer

Zorgen over de jeugdzorg

Zorgen over de jeugdzorg

Op 29 oktober meldde het Noordhollands Dagblad dat de Noord-Hollandse jeugdzorginstelling Parlan naar de rechter stapt om te voorkomen dat de gesloten jeugdzorg naar een instelling van ver buiten de r...

Lees meer

Suïcides in de jeugdhulp

Suïcides in de jeugdhulp

De laatste tijd is er landelijk veel aandacht voor jeugdhulp en het stijgende aantal suïcides in instellingen, die vaak het gevolg zijn van een traumatisch verleden van misbruik, verwaarlozing en...

Lees meer