Online hulpplatform ‘Keerpunt’ live!

Vandaag, op 20 februari 2024, is het landelijke online hulpplatform Keerpunt live gegaan (http://www.keerpunt.chat). Keerpunt richt zich op het bieden van ondersteuning aan slachtoffers van criminele uitbuiting en kwetsbare jongeren in de criminaliteit. Het platform, ontwikkeld door Fier en haar teams het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), Spine en Chat met Fier, vormt een belangrijke ontwikkeling in het vergroten van de veiligheid en bescherming van deze kwetsbare groepen. “Dit platform is ontworpen om laagdrempelige en veilige hulp te bieden, met als doel slachtoffers van criminele uitbuiting en kwetsbare jongeren in de criminaliteit een uitweg te bieden,” zegt kwartiermaker Thris Leito.

Keerpunt komt voort uit een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV) en het CKM, waaruit de noodzaak van een gespecialiseerd online hulpplatform gericht op slachtoffers van criminele uitbuiting bleek. “In de afgelopen twee jaar hebben we met tientallen organisaties, professionals en natuurlijk jongeren zelf gesproken over de opzet en inrichting van het platform en we willen hen ontzettend bedanken voor hun hulp, inzichten en betrokkenheid”, aldus Leito.

Het platform rust op drie pijlers:

  1. Een anonieme hulplijn waar slachtoffers (en hun sociale omgeving) laagdrempelig en veilig kunnen chatten met de hulpverleners van Chat met Fier. Het hoofddoel hiervan is slachtoffers te ondersteunen en indien mogelijk te begeleiden naar regionale hulpverlening en/of opsporingsinstanties.
  2. Proactieve outreach, waarbij actief (potentiële) slachtoffers worden benaderd die zichzelf mogelijk nog niet als slachtoffers identificeren en hen naar het online platform te bewegen.
  3. Een kennisportaal over criminele uitbuiting waar slachtoffers, hun naasten en professionals die in contact komen met deze doelgroep terecht kunnen voor informatie.

Om slachtoffers te helpen en te ondersteunen bij het verlaten van hun situatie, wordt nauw samengewerkt met verschillende belanghebbenden en instanties die zich dagelijks inzetten voor de doelgroep, op het gebied van preventie, begeleiding en het bieden van toekomstperspectief. Een goede overdracht van anonieme online hulp naar fysieke hulpverlening is van vitaal belang om de veiligheid van jongeren en hun families te waarborgen en verdere betrokkenheid bij criminele activiteiten te voorkomen.

“Met Keerpunt willen we niet alleen slachtoffers helpen, maar ook actief potentiële slachtoffers identificeren en hen naar ons platform leiden voor informatie en hulp,” aldus Leito. “In het voorjaar zullen we onder meer een publiekscampagne lanceren dat de schrijnende impact van deze problematiek belicht en onder de aandacht brengt bij een breder publiek.”

Na de lancering blijft Keerpunt in nauw contact staan met het netwerk van partners, en wordt ook verder gewerkt aan de samenwerking met ervaringsdeskundigen en de doelgroep voor inzichten, perspectieven en het meewerken aan diverse (online) campagnes en content. Daarnaast wordt het platform verder verfijnd en verrijkt met handige tools voor de doelgroep, professionals en naasten.

Keerpunt kijkt ernaar uit om een waardevolle bijdrage te leveren aan het ondersteunen en beschermen van slachtoffers van criminele uitbuiting en kwetsbare jongeren in de criminaliteit in heel Nederland. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Voor meer informatie over het hulpplatform Keerpunt kunnen geïnteresseerden contact opnemen via keerpunt@hetckm.nl.

Deel dit artikel: